Bemanna en jourtelefon till Uppsalas akutpsykiatri - rädda liv

I stunden före ett självmord är många ambivalenta. Ett samtal kan vända tankarna på att ta sitt liv. Vid svår ångest med självmordstankar är samtalet en viktig del för att dämpa symtomen, till skillnad mot vid somatiska sjukdomar. Att jämföra den medicinska akuten med psykiatrins akut blir inte rätt. Precis som den medicinska akuten är utrustad med avancerade instrument för att undersöka och sedan ge rätt behandling måste den psykiatriska akuten vara utrustad med personal som i samtal, antingen fysiskt eller via telefon, kan lindra symtomen och bedöma allvarligheten.

I Uppsala saknas en telefonlinje direkt till akutpsykiatrin. Personalen kan med nuvarande bemanning sällan svara i telefonen, och på telefonsvararen hänvisar man till 1177 och 112 eller ett fysiskt besök på akutmottagningen.  

1177 för Region Uppsala har klart och tydligt sagt att de inte kan hantera den här typen av samtal och vill i stället göra det omvända, det vill säga hänvisa till specialistpsykiatrin. De ser heller inte att det är realistiskt att utbilda sin personal eftersom detta skulle behöva ske över hela landet (se UNT 20/2).  

Att ringa 112 upplevs av många som dramatiskt och därför sällan ett alternativ.

Ett fysiskt besök kan vara svårt av flera skäl:

  • För många är det förknippat med stigma vilket fungerar avskräckande.
  • Väntrummet är mycket litet vilket för tillfället innebär uppenbar risk för smittspridning.
  • För den som bor långt utanför stan och saknar bil kan det vara mycket omständligt att ta sig dit.
  • En anhörig som har stark oro för en närstående, t.ex. ett vuxet barn, kan ha mycket svårt att få med sig denne till akutmottagningen.
  • Det är vanligt att en person som är nära självmord är påverkad av alkohol och/eller tabletter, och av det skälet har svårt att ta sig till akuten.  

I alla dessa fall kan ett telefonsamtal fungera betydligt bättre.  

När Nationella hjälplinjen lades ner för ett år sen skulle regionerna lösa det inom sina egna verksamheter, men i Uppsala har så inte skett. Folkhälsomyndigheten har i en utredning nu föreslagit att den ska återupprättas, men det är än så länge endast ett förslag, och det är osäkert om och när det kan bli verklighet. Det är nu telefonlinjen behövs.  

Man säger nu att psykakutens telefon aldrig har varit avsedd som någon stödlinje eller rådgivningslinje men i praktiken har den fungerat så under många år, vilket har räddat många liv.  

De senaste åren har söktrycket till akuten ökat med ca 10 procent per år. Den psykiska ohälsan har ökat ytterligare med coronapandemin, särskilt bland dem som redan innan var drabbad av olika psykiatriska tillstånd. Att i detta läge strypa denna livlina är förödande, och det finns skäl att anta att liv kommer gå förlorade i onödan.

Vi kräver därför att:  

- En telefonlinje till akutpsykiatrin bemannas så att personer med svår psykisk sjukdom med akuta försämringar kan nå akuten dygnet runt.  

Namninsamlingen kommer överlämnas till Sjukhusstyrelsen inför deras sammanträde 22 mars.  

Med vänlig hälsning  

Föreningen Attention Uppsala
Föreningen Attention Enköping
Föreningen Attention Håbo Autism- och Aspergerföreningen i Uppsala län
Träffpunkternas intresseförening, TIF
Föreningen Balans Uppsala
Intresseföreningen för schizofreni Uppsala, IFS
Föreningen Suicidprevention och efterlevandes stöd, SPES, Uppsala krets
OCD-föreningen Uppsala län
Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH) Uppsala läns distrikt


Attention Uppsala    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Attention Uppsala lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...