behålla svenskan i närpes

Alla som inte vill att närpes i finland skall bli tvåspråkig så SKRIV UNDER.