Behåll våra arbetstider och en fungerande ambulansverksamhet i hela Sverige!

Behåll våra arbetstider och en fungerande ambulansverksamhet i hela Sverige!

Införs EU direktivet om 11h sammanhängande dygnsvila blir konsekvenserna för ambulanssjukvården omfattande. Vem ska betala för denna enorma utgift? SKR går redan nu med budgetunderskott på 24 miljarder och inga mer pengar kommer från regeringen? Enligt en av EUs officiella hemsidor går att läsa att det finns möjlighet att frångå EU-direktivet om 11h sammanhängande vila/dygn, exempelvis om arbetet kräver kontinuerlig närvaro, och den anställde arbetar inom ”sjukhus och liknande”.1 Andra inom samhällsviktig verksamhet har sökt dispens hos EU-kommissionen för att kunna fortsätta arbeta 24h pass, men vi inom ambulanssjukvården i Sverige har inte gjort detta. Enligt SKR finns möjlighet till undantag från reglerna om minst 11h vila i de verksamheter som har i uppdrag att skydda liv, hälsa och säkerhet2. Här ingår definitivt ambulanssjukvården. Undantaget kräver dock enligt SKR att det inte går att lösa bemanningen på annat sätt än med 24 h skift. Så ska ambulanssjukvården behöva bevisa detta genom att ställa ambulanser i Sverige och utsätta medborgare för direkt livsfara, de får dö i sina hjärtinfarkter osv för att bevisa vilka de faktiska konsekvenserna blir, inte bara teoretiskt. En fungerande ambulanssjukvård i Sverige kräver bemanning alla dagar året runt, en ständigt beredd utryckningsorganisation. Detta ska fungera inte bara i städerna, utan även i glesbygd, landsbygd, på öar, i skärgården och där infrastrukturen brister. I region Kalmar har vi 15 ambulansstationer och 22 ambulanser. Många av dessa ambulanser har långa omloppstider. Konsekvenserna vid förändrad dygnsvila, med halvdygn eller treskift, blir att skiftbyten dubbleras eller tredubblas. Ambulansen kan befinna sig var som helst i eller utanför Regionen. Detta kommer generera ökad övertid, ökad kostnad för övertid, försämrad möjlighet att planera sin fritid och i slutändan en försämrad arbetsmiljö för oss som arbetar på ambulansen. Och vem ska täcka de timmar som den som jobbat övertiden behöver för sin dygnsvila? De finns ingen möjlighet att hitta personal med rätt kompetens i närheten av alla de stationer i vår region? Ska man ställa ambulansen då? Ingen kommer när du ringer 112? Vad händer vid akut sjukdom, vilka som får arbeta extra kommer drastiskt att minska, ett stort behov av vikarier med rätt kör och medicinsk kompetens kommer att behövas och det är svårt att få tag på rätt folk redan idag? Ovan problem blir ännu mer extrema på ytterstationerna. Vidare kommer man inte få arbeta två pass i rad med halvdygns-alternativet vilket medför att vi kommer tvingas arbeta tre av fyra helger. Är detta en hälsosam arbetstidsförläggning? Region Kalmar behöver anställa 40 nya medarbetare för att klara året runt bemanningen. Varifrån ska dessa tas? Bemanningen motsvarar fem dygnsambulanser, vem ska betala? Stationerna är inte anpassade för fler medarbetare, de flesta stationer behöver byggas om, vem ska betala? Vidare krävs fler personal för ledning, drift av IT, fordon, kommunikation/teknik, utbildningar osv. Vem ska betala? Visserligen kommer vi på ambulansen att få en sänkt lön med minst 5000 i månaden, men det täcker ändå inte upp dessa enorma utgifter.   Som jag inledningsvis skrev finns många undantag i EU direktiven och möjligheten att fortsätta arbeta dygn finns om Kommunal och Vårdförbundet skriver ett kollektivavtal anpassad efter förutsättningarna i hela Sverige, där medarbetare inom ambulanssjukvården får komma till tals, inte bara de i städerna, vi måste ha en fungerande verksamhet överallt i Sverige. Och detta utan att vi som nu jobbar på ambulansen ska behöva byta jobb för att situationen blir ohållbar. Det finns ingen möjlighet att ha ett fungerande familjeliv för många av oss om detta går igenom. Vi på ambulansen mår bra idag, arbetsbelastningen är utmärkt. Det finns tid till återhämtning både under arbetspasset och mellan arbetspassen. Jag har aldrig under mina 12 år på ambulansen gått hem efter ett pass och känt mig utmattad. I Sverige är förutsättningarna mycket olika och hänsyn måste tas till detta faktum. Där arbetsbelastningen är för hög arbetar man inte längre 24 h skift för det går inte, men där arbetsbelastningen är låg är det helt omotiverat att ändra något som idag fungerar utmärkt?   Behåll en fungerande ambulanssjukvård i hela Sverige! Behåll våra arbetstider så som det är idag, fullt fungerande och anpassad efter verksamheten och de krav som ställs på en fungerande ambulanssjukvård!  

Med vänlig hälsning

Louise Kulmala Välijeesiö

Ambulansen Emmaboda, Kalmar.    

 

Referenser

1  EU

Arbetstid i EU: Vilka miniminormer gäller? - Your Europe (europa.eu) 

2 SKR         

Dygnsvila | SKR

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Louise Kulmala lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLERBetald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...