Behåll kulturpengen för Nackas elever. Stoppa kommunens sparförslag som leder till att Nackas elever blir utan teater och dans och andra kulturupplevelser under sin skolgång.

Under många år har Nackas elever fått uppleva professionella kulturupplevelser varje år. För ett par år sedan sparade kommunen in halva pengen vilket lett till hälften så många upplevelser. Nu vill kommunen dra in hela kulturpengen! Detta kommer att leda till att Nackas elever under sin skolgång aldrig kommer att få uppleva teater, dans, musik mm under sin skolgång. Detta trots att forskningen visar att kultur leder till bättre skolresultat och att barn och ungas rätt till kultur är fastslaget i såväl de kulturpolitiska målen och i Barnkonventionen som är svensk lag.

Nacka är en mycket rik kommun. I mångmiljardbudgeten är det 1,5 miljoner som ska sparas på Nackas elever. Skriv på, påverka politiken så att Nackas elever även i fortsättningen berikas med kulturupplevelser under sin skolgång!

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Michael Cocke lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...