Behåll Hasselgårdens 4 avdelningar

Barn- och utbildningsnämnden kommer den 14 februari 2023 att rösta om att lägga ner 2 st avdelningar på Äventyrsgården eller Hasselgården i Osby på grund av budget besparingar. 

Vi som skriver under denna namninsamling önskar ha Hasselgården kvar i sin helhet med 4 avdelningar. Anledningen är att vi är många familjer som valt att investera i Osby kommun och bosätta oss i just detta område på grund av närhet till både förskola, skola och idottsaktiviteter. 

Lägger ni ner Hasselgården så finns det ingen förskola kvar i detta område av byn och området kommer att förlora sin attraktivitet för småbarnfamiljer. 

Vi vill att Hasselgården ska ha kvar alla sina 4 avdelningar!


Johanna Wästergård    Kontakta namninsamlingens skapare