Behåll Hammarlundens Högstadium

Majoritetens politiker i Hammarö Kommun har enats om ett förslag som bl a innebär att Hammarlundens Högstadium läggs ner och att ett gemensamt högstadium bildas på gamla Hammarö Utbildningscenter dit Mörmons högstadium då också flyttas.

Detta förslaget är vi starkt emot!

Ta ställning och skriv under denna namninsamling nu!

På måndag 27 februari ska beslut i fullmäktige tas! 

---beslutet är framflyttat till 13/3---