Behåll bussturer längs Kvarstarundan i Harbo!

  I UNT har det framkommit vid flera tillfällen att Region Uppsala har för avsikt att lägga ner busstrafiken runt Kvarstarundan. Vi vill att Heby kommun åter igen för fram sin ståndpunkt till Region Uppsala om att bussturer går   via Kvarstarundan i Harbo. Detta är i linje med dokumentet ”Heby kommuns synpunkter på arbetsmaterial trafikering Harbo” – Heby kommun anser att Kvarstarundan inte slopas helt och hållet, utan någon/några bussturer per dygn kan trafikera rundan (exempel; Linje 844 Östervåla via Harbo skola). Jag samtycker att min namnunderskrift och data för skäl ovan, används i ett Medborgarförslag till Heby kommun som skickas in av Gun-Mari Björkman, Mona Nirk och Lotta Arnesson.