Behåll buss 53 till Danviksklippan, Saltsjöqvarn, Henriksborg & Danvikshem

13 december kommer Sl:s busslinje 53 till Karolinska sjukhuset att ersättas med buss 55 till Tanto på hållplatserna Henriksdal, Danviksklippan, Danviken, Saltsjöqvarn, Danvikshem, Finnboda hamn, Gäddviken & Finnberget.

Det i sin tur betyder att turtätheten på nuvarande bussförbindelsen (7 minuters trafik) dras ner till 20 minuter som vissar dagar och tider på dygnet blir 30, 40 eller 50 minuter. I en tid då det pratas om klimatförändringen och stor förtätning av Henriksdal känns neddragningen inte tidsenlig.

Dessutom försvinner möjligheten att utan krångliga byten vid Slussen att ta sig till City och t-centralen. Byten kostar ännu mer tid. Många grannar är också i en ålder där sådana byten är mycket utmanande.

Därför vill vi att SL, Stockholm stad, Nacka kommun, Trafiknämnden, Trafikförvaltningen m.fl. gör allt för att behålla buss 53 på nuvarande dragningen eller hittar en likvärdig lösning.

 

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Konstantin Irina lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...