Bättre förutsättningar för sport och idrott i Nacka - nu räddar vi Nacka IP!!

Många Nacka-invånare är redan upprörda över bristen på idrottsanläggningar i kommunen. När sedan kommunledningen beslutar att bygga Nacka stad utan att bygga ikapp och utöka idrottskapaciteten på Sicklaön, så togs initiativet till facebook-gruppen "Rädda Nacka IP" länk till Facebook-gruppen

Vi vill att kommunledningen tar ansvar för helheten nu när Nacka stad skall byggas och mer än 40 000 nya invånare förväntas flytta in.

Vi vill också att kommunen tar ansvar för att bygga ikapp behovet av idrottsanläggningar i närområdet OCH bygger för att möta behovet på sikt! Investeringar sker men underskottet består.

Kapacitetsutredningen gjord av Nacka kommun visar att närhetsprincipen för idrottande barn och ungdomar inte följs på Sicklaön, där närmare 80 000 invånare ska bo. Vi vill att barn och ungdomar i Nacka ska ges möjlighet till en aktiv, social och hållbar fritid. Vi vill INTE att de ska behöva åka till kranskommunerna för att idrotta.

Nio regionala idrottsförbund har tillsammans med Stockholmsidrotten skickat rapporten "Får vi ta plats?" till representanter i riksdagens kultur- respektive trafikutskott samt till ledamöter i idrottsnämnden. Stockholmsidrotten menar att tillgången till idrottsanläggningar och idrottsytor är så eftersatt i Stockholm att det behövs en nationell samling – en Sverigeförhandling.

Stockholmsidrottens facebook-gruppen hittar du här Stockholmsidrotten om du vill läsa mer om vad som händer regionalt.

Vi vill att barn och ungdomar ska ges samma möjligheter i Stockholm som i övriga delar av Sverige. Det handlar om folkhälsoperspektivet och vår socialt hållbara framtid! Det handlar om våra barn och ungdomar och deras framtid! Det handlar om Nackabornas framtid.

Vi kräver att kommunstyrelsen river upp inriktningsbesluten på Järlahöjden och Sicklavallen så att det offentliga rummet blir tillgängligt för ALLA!

Skriv under vår namninsamling och bli medlem i facebook-gruppen Rädda Nacka IP. Via Facebook meddelar vi när och hur namnlistan överlämnas till våra lokala politiker.


Mattias von Malmborg    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Mattias von Malmborg överlämnar min signatur till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din signatur. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Facebook