Barn utsatta för samhällets brister och maktmissbruk

UPPROP

#barnsfamiljefrid

I uppropet #barnsfamiljefrid synliggör vi den del av Eftervåld som via samhällsaktörer såsom rättsväsendet även drabbar barn – och kräver ett omedelbart stopp. Bristerna är sedan länge kända och åtgärder finns, de är både beredda, kostnadseffektiva och även lagstadgade; exempelvis barns rätt att höras i alla beslut som berör dem. 

Vi kräver:

  • Höj statusen på berörda samhällsaktörers yrkesansvar; målsägandebiträde, sjukvårdare, poliser, socionomer, även nämndemän genom att införa obligatorium på erforderlig kunskap i Våld i nära relation, kriminologi och traumakunskap.

  • Lagstadgad samverkan mellan samhällsaktörerna vid orosanmälan/polisanmälan samt partsinsyn vid misstanke om anmälningsförpliktigande brott.

  • Kompetenshöjande insatser för berörda samhällsaktörer inom utredningsmetodik; minst ett hypotesarbete per misstanke om brott mot barn gentemot brottsbalken, evidensbaserad riskanalysmetodik, tillbörligt referensanvändande (referat i sin helhet), lagstadgad kommuniceringsmöjlighet med korrigeringsarbete inkluderat, både beslut, förslag till beslut samt beslutsunderlag skall vara transparent för berörda parter, föregås av kommunicering och förankrad i tillbörligt inhämtande av – och erforderligt citerad – fakta.

  • Evidensbaserad traumakunskap för barnsamtal vid misstanke om brott mot barn, kunskapslyft om symptom på trauma – vilket också kräver obligatoriskt kunskapslyft för berörda yrken. Gäller målsägandebiträden, åklagarmyndighet, anmälningsupptagande och förhörsansvariga polistjänstemän, socionomer, sjukvårdspersonal och skolpersonal.

  • Kompetenshöjande och motiverande satsning för anmälningsplikten inom berörda yrken; yrken som berör barn.

  • Motiverande satsningar för berörda yrken inom Barnkonventionen i praktiken.

  • Omedelbart införande av barns klagorätt i Sverige

  • Vanvårdsutredning för de barn som växt upp med våld i hemmet och/eller mist livet/föräldrar till våld i hemmet.

  • Översyn och skärpning av tillsynsansvaret och dess utvärderingar inom HVB- och annan samhällsvård utanför hemmet för barn och unga.


Läs mer:


https://www.facebook.com/Barnsfamiljefrid-barnsfamiljefrid-1689328214521333/?hc_ref=ARRC8_NMNYTXC8Rl2hZzAfuFveS0QVgU2oXJM5RGAaZmz7kP6fK4Ao7hcS3Q7P8PNrs

Kontaktpersoner:

Maria Andersson Antonsson

Fia Sander

#barnsfamiljefrid


Maria andersson Antonsson #barnsfamiljefrid    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Maria andersson Antonsson #barnsfamiljefrid överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...