TVÅ 11-ÅRIGA FLICKOR BEHÖVER DIN HJÄLP I KAMPEN ATT FÅ SIN SKOLGÅNG I EN ANNAN KOMMUN

inbound215357142806032661.jpg

Bjuvs kommun har nonchalerat två barns rätt till individuellt anpassad skolgång, med rätt till stöd och assistans. En överläkare på barnmottagningen har i ett intyg tydligt beskrivit detta.I stället har Bjuvs kommun valt att ta bort barnens personliga hjälp och stödmedel, vilket resulterat i att barnen har farit så pass illa i skolmiljön att leg läkare har sjukskrivit dom pga. ökad ångest, mardrömmar, ökade ätstörningar, stressreaktioner och självskadebeteende och en vägran att gå till skolan.

Den tydliga negativa påverkan som skolmiljön har för dom två barnen, vill den berörda kommunen inte kännas vid utan kräver i stället att barnen måste befinna sig i den skadliga skolmiljön.

Bjuvs kommun utesluter helt att lyssna till vårdnadshavaren, barn och ungdomspsykiatrin, logoped, barn och ungdomshabiliteringen, barnmottagningens läkare, skolläkare och leg psykologer.

Det här fallet handlar om två 11 åriga flickors rätt till skolgång, anpassade efter deras individuella förutsättningar. Där kommunen har valt att inte ta sitt ansvar enligt skollagen och barnkonventionen, utan i stället försöker skolan skuldbelägga mamman för att hon enbart håller barnen hemma, trots läkarintyg med sjukskrivning som tydligt beskriver hur barnen påverkas av skolmiljön.

Familjen hotas nu med föreläggande av vite, som ett försök av Bjuvs kommun att undanhålla skolans brister och ansvar för barnens påtagliga psykiska ohälsa i skolan.

Det är skrämmande att se hur en skattefinansierad verksamhet, som i sin grundläggande uppbyggnad är till för att tillförsäkra alla barn en skolgång, kan handla på ett sådant sätt gentemot barnen och deras vårdnadshavare.

Trots fritt skolval i Sverige, så är det ingen kommun som tar emot barnen utan att familjen bosätter sig i en annan kommun. En flytt är inte alltid genomförbart för alla familjer och därför skulle det öppna många stängda dörrar för barnen om Bjuvs kommun åtar sig att betala för barnens skolplats i en annan kommun. Ett brev med samma uppmaning har skickats ifrån barnläkare till förvaltningschefen i Bjuvs kommun.

inbound2025593875463080097.jpg

 https://bjuvsnytt.se/index.php/reportage/2955-slitsamt-maktspel-kring-barn-i-grundsarskolan

 

Vi vädjar därför till er alla att genom denna namninsamling ge en starkare röst åt att barn ska få rätt till stöd i skolan och att hjälpa barnen att få komma till tals. 

Det kommer även finnas möjlighet att frivilligt swisha 15 kr för en nalle, som kommer att placeras utanför Bjuvs kommunhus onsdag den 3/3–21 kl:13.00, till stöd för familjen. Nallarna kommer sedan att skänkas till välgörenhets organisation. 

inbound1724547445330877287.jpg

 

Swishning kan ske fram till måndag den 1/3–21 kl. 00:00, ange meddelande : ”Nalle”

Swish skickas till Christian Norrhede på mobilnummer: 070-748 46 75 (som ansvarar för inköp och utplacering av nallarna)