Barn och tung trafik hör inte ihop

Upprop – Barn och tung trafik hör inte ihop!      

Boende, barn och miljön hotas längs Karebyvägen från Kode till Ullstorp!  

 

Denna text är ett utdrag ur vårt öppna brev till kommunen och politiker. Namninsamlingen kompletterar det öppna brevet.

Det finns nu en stor hotbild om extremt ökad tung lastbilstrafik längs Karebyvägen. Detta skulle medföra att våra barn kommer att vistas i närheten av denna tunga trafik. Även badplatsen vid Ingetorpssjön kommer att ligga i direkt anslutning till denna trafiken.

Trafiken kommer beröra alla som bor, verkar eller går i skola eller förskola i områdena längs sträckan Kodemotet till Rollsbomotet.

Alla indikationer tyder på att den tunga trafiken, till en början, skulle uppgå till ca 200 lastbilstransporter per dygn. Detta motsvarar en lastbil per 5 minuter under veckans samtliga arbetsdagar.

Vi är allvarligt oroade över våra barns miljö och säkerhet.

 

Våra krav

Kraven som vi ställer på Kungälvs kommun och dess politiska ledning är mycket enkla:   

  • Barnens säkerhet och hälsa i första hand!
  • Öka trafiksäkerheten på sträckan!
  • Värna om miljön på landsbygden!
  • Tänk långsiktigt! Beakta de värden som inte går att värdera i kronor, men som är mer värdefulla för vår framtid än någonting annat.
  • Låt inte en aktörs intresse drabba en hel bygd!
  • Arbeta med demokratiska processer där kommuninvånarna involveras.
  • Låt inte kortsiktiga vinster påverka våra barn långsiktigt.  

Arbetsgruppen: ”Vi som värnar om vårt Kareby”    

 

Ni som vill stödja detta upprop – Vänligen skriv under nedan.

För att följa arbetsgruppen arbete, besök Facebookgruppen Vi som värnar om vårt Kareby !!

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Ulf Sjöblom lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...