BEVARA BOOVALLEN!!! Barn & ungdomars rätt till Boovallen

Vi vuxna måste nu stå upp för våra barn och ungdomar som vill utöva idrott

När det kommer ett beslut på att våra barn & och ungdomars idrottande klassas som buller behöver vi kraftsamla och stå upp för dem

Dela bland alla ni känner och se till att de skriver under

Vem vill inte skriva under att våra barns och ungdomars idrottande INTE ÄR BULLER????