Ban Israel from ESC in Malmö 2024!

Eurovision Song Contest is said to be standig for unity, peace, diversity, acceptance and inclusivity. Everything that the state of Israel is against and is showing it to us, with the 75 year long oprrssion of the Palestinian people. And definetly by the genocide they are commiting in Palestina right now! There is no place for a state that is opressing and killing innocent people in this competition! No place for a state that is ignoring all human rights and laws of war! The same rules apply for everyone, even Israel! Russia was banned in 2023, Israel needs to be banned in 2024! War is war, same rules for everyone! No exceptions!

This petition is going to be handed over to the city of Malmö, SVT and EBU in jauary 1st 2024! Make your vote count!

In swedish: Eusrovision Song Contest är sagt ska stå för gemenskap, fred, mångfald, acceptans och inkludering. Allting som den Israeliska staten är emot och visar oss det klart och tydligt, genom den 75 åriga opressionen av det Palestinska folket. Och definitivt genom det folkmord som de begår i Palestina just nu! Det finns ingen plats för en stat som dödar oskyldiga i denna tävling! Det finns ingen plats för en stat som ignorerat alla mänskliga rättigheter och krigslagar! Samma regler gäller för alla, så även Israel! Ryssland förbjöds vara med år 2023, Israel måste förbjudas ås 2024! Krig är krig, samma regler gäller alla! Inga undantag! 

Namninsamlingen kommer att lämnas över till Malmö stad, SVT och EBU den 1 januari 2024! Gör er röst hörd!