Bäckenbottencentrum Huddinge får inte förlora sitt viktigaste uppdrag!

Bäckenorganen.jpgVad händer om ett av landets främsta Bäckenbottencentrum förlorar ett av sina viktigaste uppdrag?  

Bäckenbottencentrum på Karolinska i Huddinge har länge varit den enhet dit kvinnor söker sig, både genom vården men även på egen hand, för hjälp med defektläkta förlossningsskador och svåra funktionsbortfall kopplade till dessa. Kompetensen vad gäller förlossningsskador varierar kraftigt över landet. Det finns stjärnor men det finns också alternativ som brister i kompetens och/eller bemötande. För många av oss har en liten ljusglimt i mörkret varit att man kan vända sig till dem som är riktigt bra, bland annat Huddinges bäckenbottencentrum. Ett beslut om omorganisation av vården ser dock ut att ta ifrån Huddinge deras möjlighet att hjälpa svårt skadade!

Bäckenbottencentrum har hanterat och åtgärdat anala sfinkterskador med avancerad kirurgi. Nu är verksamheten hotad då uppdraget att exklusivt få utföra dessa operationer kan gå till ett annat sjukhus inom Region Stockholm. 

Den 25/8 fattas beslut i vårdens kunskapsstyrningsnämnd och förslaget som ligger nu är att uppdraget ska gå till Danderyds sjukhus och att omdirigera patienter från Huddinges bäckenbottencentrum dit. Att låta dessa operationer gå från en väl etablerad enhet med lång erfarenhet till en betydligt mindre med jämförelsevis liten kompetens lämnar ett enda stort frågetecken efter sig. Varför?

Huddinges bäckenbottencentrum har utvecklat ett högklassigt patientomhändertagande och har hög kompetens hos ett vidare antal anställda. Att flytta uppdraget till annat sjukhus är inte att tillvarata den erfarenhet och kompetens som redan finns i regionen. Det är att missa viktiga delar i vad ett NHV-uppdrag kräver. För olyckligtvis är det inte lika lätt att flytta vårdkompetens som ett uppdragsavtal. Det är kvinnor med anal inkontinens som kommer att betala priset för att vara med om en omorganisation av vård.

Detta drabbar i slutändan oss patienter. Inom patientgruppen finns många vittnesmål om lång kamp för att få rätt diagnos och vård för sina förlossningsskador. Det mest och högst eftertraktade har varit att få komma till Bäckenbottencentrum i Huddinge. Det som inte framkommer i respektive sjukhus framställning av sina fördelar i relation till ansökan om Nationell Högspecialiserad Vård är vår, patienternas, uppfattning. Den utbredda uppfattningen i gruppen förlossningsskadade är att Huddinge står för gott bemötande och högklassig vård. 

Den utbredda uppfattningen i gruppen förlossningsskadade är att Huddinge står för gott bemötande och högklassig vård. Bäckenbottencentrum har 8 läkare med ultraljudskompetens och 4 operatörer i teamet.  I teamet i Huddinge ingår, förutom läkare, specialiserade fysioterapeuter, barnmorska, tarm- och uroterapeuter samt sexolog. Till de kirurgiska åtgärderna adderas behov av förståelse för sexualitet, för påverkan i det dagliga livet, i relationer, i fysisk aktivitet och hälsa. Att enheten har en mångårig och gedigen erfarenhet i det vad gäller kirurgi för de aktuella tillstånden är dock inte ensam motivering för att vi som patientgrupp vill yrka för att de ska få uppdraget. Det är däremot omhändertagandet av patienter, som i dagsläget saknar motstycke på andra sjukhus i regionen.

Åtgärder av förlossningsskador handlar inte enbart om kirurgi. Inte när den skadade kroppsdelen opererade finns i ett av kroppens känsligaste (och för livskvaliteten viktigaste!)  områden. I omhändertagandet av kvinnor med anal inkontinens behöver man som patient få tillgång till ett team av behandlare.

Låt inte landets främsta Bäckenbottencentrum förlora sitt uppdrag!  

Bakgrunden i korthet!    

  • Under hösten kommer beslut tas om vilka sjukhus i landet som kommer få uppdraget att bedriva Nationell högspecialiserad vård avseende avancerad rekonstruktiv kirurgi vid anal inkontinens och fistlar efter förlossning  
  • I Region Stockholm har framför allt Karolinskas Bäckenbottencentrum hanterat och åtgärdat anala sfinkterskador med avancerad kirurgi i många år  
  • Nu är verksamheten hotad då uppdraget kan gå till annat sjukhus i Region Stockholm  
  • 25 augusti sammanträder vårdens kunskapsstyrningsnämnd i Region Stockholm  
  •  Förslaget vid det mötet är att nominera Danderyds bäckenbottencentrum till uppdraget  
  • Det innebär att en mindre andel patienter får tillgång till Bäckenbottencentrum på Karolinska Universitetssjukhuset med sitt team av gynekolog, urolog, uro/tarmterapeut, fysioterapeut, barnmorska och sexolog      

För dig som vill veta mer:    

Här är mötesagendan inför den 25/8.

Här är underlaget för beslutet.

Här är en lista med kontaktuppgifter till ordinarie ledamöter i nämnden om ni vill hjälpa genom att ta kontakt och visa engagemang.

Skriv under!

Den här namninsamlingen syftar till att väcka beslutsfattarnas uppmärksamhet på att vi som patientgrupp har högst förtroende för Bäckenbottencentrum Huddinge att inneha rätten att bedriva högspecialiserad vård vad gäller avancerad kirurgi för förlossningsskador!    


Förlossningsskadade Unite!    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Förlossningsskadade Unite! kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...