Avgå Rovdjursansvariga på Naturvårdsverket

Undertecknad kräver att de rovdjursansvariga på Naturvårdsverket avgår med omedelbar verkan.

Detta efter att gång på gång tillåta jakt på vargar och allvarligt skada populationen som med stormsteg åter närmar sig utrotning av den lilla sårbara stam som finns i landet.

Naturvårdsverket har som uppdrag att skydda hotade arter men har ändå valt att inte ta hänsyn till att vargen är utrotningshotad och sårbar genom liten tillgång av ny DNA då vargar som invandrar även skjuts.

Undertecknad finner det oansvarigt och inte i enlighet med verkets syfte och därför ska Lena Ek och hela staben för Natur- och biologisk mångfald avgå.

En djurart kan inte vara en bricka i ett politiskt spel om makt vilket som nu är fallet här.

English;

We ask the Predator managers at EPA to resign.

The undersigned demand that the predator responsible at the Environmental Protection Agency resigns immediately.
This after repeatedly allow hunting of wolves and seriously damaging the population. Which is leading the small vulnerable population slowely back to eradication in the country. 

EPA's mission is to protect endangered species but still they choose alternatives that don´t consider the fact that the wolf is endangered and vulnerable through small access of new DNA when even immigrating wolves get shot. 

The undersigned finds it irresponsible and not in accordance with the authority's purpose and therefore should Lena Ek and the entire staff of the Nature and Biodiversity resign. 
A species can not be a pawn in a political game of power which is the case here.