Återskapa trygghetsringningen i Linköping

Hundratals ensamboende dör varje år utan att hittas inom rimlig tid, några ända upp till efter två år.
Antalet ensamboende som i hemmet drabbas av olyckor, sjukdom och död, utan att själva kunna larma, kommer att i framtiden öka i antal. Att detta kan ske i vårt ”välfärdssamhälle” är inte acceptabelt, vare sig moraliskt, etiskt eller ansvarsfullt gentemot den person det gäller, eller dennes anhöriga med flera,
Därför är vårt syfte med kampanjen att kommunen ser till att en trygghetsringning etableras i Linköping, så som det gjorts i flera andra kommuner.
En sådan service har tidigare funnits, vilken administrerades av pensionärsföreningen SPF.
Det bidrag på ca 30.000 kronor per år, kommunen tidigare tilldelade SPF för att täcka de kostnader föreningen hade gällande denna service, drogs för några år sedan in, och vi på TRYGGHETSKONTAKT kommer att, på alla tänkbara sätt, försöka få kommunen att åter ge bidrag till en sådan service,
Under tiden kommer vi, tillfälligt och på ideell basis att erbjuda ensamboende i Linköping en sådan service på försök under en tid framåt. Dock anser vi att denna service inte skall behöva administreras och bekostas av privatpersoner.
Omsorg om kommunens invånare bör vara ett kommunalt ansvar.


Anders Hidman, Trygghetskontakt, Linköping    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Anders Hidman, Trygghetskontakt, Linköping lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...