Återöppna Hjorthagens skola nu!

Vi kräver att barn som bor i Hjorthagen ska kunna gå i en skola i sitt närområde där de känner sig hemma och trygga. Genom förskolan har de fått vänner och byggt relationer med barn i olika åldrar. Samtidigt har vi föräldrar bildat nätverk och kontakter som blir allt viktigare i takt med att våra barn växer upp och möter samhällets utmaningar.  

Idag är Bobergsskolan en populär skola som många barn i Hjorthagen och Norra Djurgårdsstaden söker till. Tyvärr har det visat sig att inte alla får plats. Barn boende i Hjorthagen måste skickas till skolor längre bort eftersom de har lite närmare till dem jämfört med barn boende i Norra Djurgårdsstaden. I takt med att Norra Djurgårdsstaden växer kommer detta problem att accelerera om inte fler skolor öppnas i området.  

Det finns en skola som barn i Hjorthagen i generationer haft nära till: Hjorthagens skola. Men, den är nu inte tillgänglig då den används som evakueringsskola för skolar i innerstaden som renoveras.  

Vi vet att Stockholms Stad nu utreder hur Hjorthagens skola ska användas framöver och hur hela skolorganisationen i området Hjorthagen/Norra Djurgårdsstaden ska utformas. Genom denna namninsamling vill vi göra utredningen och staden uppmärksam på engagemanget för Hjorthagens skola och vikten av att den åter öppnas upp för barn i området.  

Att barnen som bor i Hjorthagen splittras och sprids till skolor i andra områden är ett misslyckande och går emot principer som staden slagit fast i flera styrdokument som exempelvis Program för hållbar utveckling – Norra Djurgårdsstaden visar vägen mot en hållbar framtid, Översiktsplan för Stockholms stad och Framkomlighetsstrategin för Stockholms Stad. Ett öppnade av Hjorthagens skola ligger däremot i linje med stadens mål för en hållbar stad.  

- Vi vill att Hjorthagens barn tryggt skall kunna gå och cykla till sin skola.

- Vi vill att Hjorthagens barn skall kunna upprätthålla de relationer de byggt med såväl barn som föräldrar i området.

- Vi vill att Hjorthagens skola åter skall bli den viktiga och sammanhållande knutpunkt för området som den alltid har varit.  

Det finns en skola inom räckhåll för våra barn:

Hjorthagens skola. Vårda den, öppna den!

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Ylva Askfors överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook