Anropsstyrd kollektiv båttrafik i Östhammars kommuns skärgård!

OBSERVERA att du som skriver ditt namn på den här namninsamlingen måste bekräfta din underskrift via mejl du får till din e-postadress! Det Trafikförsörjningsprogram som nu klubbats för Region Uppsala innehåller inga planer på anropsstyrd kollektivtrafik mellan fastland och de bebodda öarna i Östhammars kommuns skärgård. Programmet gäller till år 2030. Ytterligare tio år helt utan kollektivtrafik på vatten för boende på land och på öar i skärgården. Det är oacceptabelt!


VI VILL KALLA DET ETT MINIMIKRAV
i anständig politisk styrning av kollektivtrafiken att även fastboende i skärgården kan ta del av den i sin vardag.


KUSTOMRÅDET OCH SKÄRGÅRDEN är inte till för endast turism och finns inte endast på sommaren. Vattenvägen finns redan och kräver inget underhåll. Alla vägar går åt båda håll, både på land och vatten. Det handlar alltså inte ’bara’ om att skärgårdsbefolkningen behöver kollektivtrafik på vatten, utan det handlar även om att boende på fastlandet ska ges möjlighet att åka kollektivt till skärgården.

ETT MYCKET GOTT EXEMPEL är Östgötatrafikens skärgårdstrafik: ”Kollektivtrafiken i skärgården är vår beställningstrafik för dig som bor på öar kring Gryt, Sankt Anna och Arkösund.” ”Under vinterförhållanden körs trafiken med svävare och då får enbart de som är folkbokförda på öarna i skärgården resa med oss.” Alltså positiv särbehandling. https://www.ostgotatrafiken.se/sa-reser-du-med-oss/bestallningstrafik/skargardstrafik


TITTA PÅ DEN HÄR SÄNDNINGEN
från 27 augusti 2020, SVT Uppsala, där Birgitta Ruukholm och Louise Westerberg på Ormön berättar om hur det är att leva i skärgården som bofasta utan kollektivtrafik på vatten.
I sändningen intervjuas även Johan Örjes (C) ordförande i Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden i Region Uppsala. Inslaget börjar vid 04.00: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/kollektivtrafik-saknas-till-osthammars-skargard


Östhammars kommun avvecklade glesbygdsfärdtjänsten med motivering att den är för dyr och att det är inget kommunen genom lag är skyldig att erbjuda. Det var personer över 65 år som kunde ansöka om glesbygdsfärdtjänst hos Socialförvaltningen.


Glesbygdsfärdtjänst och färdtjänst är två helt olika tjänster. Det finns en lag om färdtjänst: Lag (1997:736) om färdtjänst. Den som fått sin ansökan om färdtjänst beviljad kan vara i vilken ålder som helst. Färdtjänstens ekonomi finansieras via kommunala skattemedel ut till Socialförvaltningen som avslår eller beviljar ansökan om färdtjänst.


I SVT Lokala Nyheter Uppsala 27 augusti 2020, menar Johan Örjes (C) att om Region Uppsala får ansvaret för färdtjänsten i regionen och samtidigt får ta över resurserna (ekonomin) ”då finns förutsättningar att titta på den här typen av trafik”. Med Örjes’ logik kan anropsstyrd kollektiv båttrafik i Östhammars kommuns skärgård inte bedrivas om det inte finns resenärer som behöver färdtjänst. Den kollektivtrafik på vatten vi efterlyser är dock större än bara färdtjänst. Örjes nämner även i intervjun att Region Uppsala har kollektivtrafik till samhällen med minst 200 invånare. I Öregrund finns 1600 invånare som skulle kunna åka anropsstyrd kollektiv båttrafik till skärgården – om det fanns någon trafik. För att inte tala om antalet övriga invånare i Östhammars kommun och alla sommargäster!

ANROPSSTYRD KOLLEKTIV BÅTTRAFIK mellan fastland och skärgård handlar alltså inte bara om att ordna båttrafik för de ö-bor som har beviljad färdtjänst. Trafiken ska vara till för alla. Om befolkningen i skärgården ska växa krävs först vettiga grundläggande villkor – att kunna ta sig mellan öar och fastland. På land kan vi resa mellan A och B utan att äga bil, men vill vi resa på vatten krävs av även fastlandsboende att vi äger båt. Vi som skriver våra namn på den här namninsamlingen vill ha anropsstyrd kollektiv båttrafik året om mellan fastlandet och öarna Hälsingen, Stora Risten, Ormön och Fälön. Sommartid behöver trafiken utökas till även Rävsten och Vässarö.

MOTTAGARE AV NAMNINSAMLINGEN: Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden Region Uppsala, ordförande Johan Örjes (C).
båttaxi2.jpg

NAMNINSAMLINGEN AVSLUTAS: Vi meddelar på vår webb samt på vår Facebooksida några dagar innan vi avslutar namninsamlingen.


/OSTKUSTENS FRAMTID (OF) Lokalt politiskt parti i Östhammars kommun sedan 2018.


Partiet Ostkustens Framtid    Kontakta namninsamlingens skapare