Ängsbackens utomhusmiljö Håbo kommun

Syftet med denna namninsamling är att redovisa vårdnadshavares synpunkter på förbättringsmöjligheter för utemiljön på förskolan Ängsbacken adress: Kraftleden 30 i Bålsta, Håbo kommun. Detta underlag kommer tilldelas rektor Malin Ottosson på Ängsbacken och eventuellt Håbo kommun inför planerat möte där man skall  utvärdera utemiljön på förskolan, detta möte/utvärdering är planerat enligt rektor på förskolan till hösten 2024. Utemiljöer som denna namninsamling syftar till är Ängsbackens två gårdar: Teknikgården och samlingsgården.

Denna namninsamling tar inte blåbärsstigen eller Skogsbrynets utemiljö i beaktning då förbättringsförslagen gäller Ängsbackens två gårdar som nämnts ovan. Förbättringsförslagen grundar sig på att skapa en förbättrad utomhusmiljö som bidrar till de som Håbo kommun skriver på deras hemsida att Ängsbackens förskola ska väcka fantasi och nyfikenhet. 

Citat från Håbo kommus hemsida- Förskolan har fantastiska miljöer som erbjuder möjlighet till fantasi, utforskande och motoriska lekar. Vi fångar barns intresse genom att utforma en lärmiljö som väcker fantasi och nyfikenhet. Miljön ska uppmuntra till kommunikation, lek, utforskande och lärande via många olika estetiska uttryck och den ska vara föränderlig utefter barnens behov och rättigheter. Se hemsidan där citat tagits från.

Nedan punktas de förbättringsförslag som vårdnadshavare tillsammans har diskuterat. Ett ekonomiskt och miljömässigt alternativ är att återbruka lekstationer från avvecklade förskolor i kommunen som exempelvis Råbydals förskola.

  • Förbättrad utebelysning, gäller främst vintertid.
  • Förbättrat solskydd vid lekstationer inte endast vid bord.
  • Utöka utbudet av fasta installerade lekstationer/lekställningar, exempelvis, gungor, fjädergungor, balansbanor, rutschkanor, lekstugor, fordon och klätterställningar.
  • Vattenbana/kanal.
  • Kryptunnlar.
  • Lekpaneler.
  • Skylt inga hundar får rastas här.
  • Utöka lösa leksaker som bilar och sandleksaker.

 

Denna namninsamling har delata via sociala medier där respondenterna frivilligt har valt att delta och skriva under namninsamlingen. Alla respondenter har rätt att när som helst avbryta sitt deltagande. För att skydda respondenternaa integritet kommer inga kontaktuppgifter att krävas för deltagande i denna namninsamling utan är friviligt för respondenterna att dela, om kontaktuppgifter delas så är det endast skaparen av denna namninsamling och skriv under.se som har tillgång till dessa.

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Jessica Persson kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Jag ger Jessica Persson tillåtelse att överlämna den information som jag lämnar på detta formulär till följande parter:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...