Ändra kameraövervakningslagen – för ett tryggare samhälle


Säkerhet för Näringsliv och Samhälle (SNOS) kallar till upprop kring följande krav:

1. Gör det enklare att få använda säkerhetskameror med kontinuerlig inspelning på utsatta gator och torg.
Kameraövervakning på allmänna platser är trygghetsskapande och bidrar till att brott upptäcks och att gärningsmän kan gripas. Men att som idag behöva trycka på inspelningsknappen först när något brottsligt inträffar innebär ofta att hela eller väsentliga delar av en händelse missas och att förövare helt i onödan kan komma undan. Hur viktig kontinuerlig inspelning är visade sig exempelvis vid mordet på Sveriges utrikesminister då gärningsmannen kunde identifieras tack vare kontinuerligt inspelade kamerabilder som polisen kunde inhämta efter dådet.

2. Möjliggör offentligt publicering (i samråd med polisen) av bilder på grova brottslingar så att de kan identifieras och gripas.
Bilder på gärningsmän som gör sig skyldiga till grova brott blir ofta liggande hos polisen idag, utan att någon kan identifiera förövarna. Om allmänheten fick möjligheten att i större omfattning ta del av bilderna, skulle betydligt fler gripas och dömas i domstol. Oskyldiga skulle samtidigt kunna frias från misstanke.

3. Öka tillsynen för att säkerställa att lagstiftningen följs.
Vi har en sträng lag när det gäller användning av säkerhetskameror. Men kontrollen av hur lagen efterlevs är mycket bristfällig. I princip är de endast de som ansökt om tillstånd som kontrolleras. Myndigheterna måste nu börja utöva effektiv tillsyn så att olaglig kameraövervakning stoppas.

 

Om uppropet
Kameraövervakningslagen var föråldrad redan när den trädde i kraft den 1 juli 2013. Effektiv brottsbekämpning försvåras och motverkar allas vår strävan efter ett tryggare samhälle. Idag har i stort sett alla en mobilkamera med sig och bilder distribueras via nätet varje dag. Detta utgör ett avsevärt mycket större hot mot den personliga integriteten än säkerhetskameror, vars enda syften är att förebygga och upptäcka brott samt identifiera de som begår brott.

Vi behöver en kameraövervakningslag som balanserar säkerhetsbehovet mot rätten till ett personligt integritetsskydd, men vems integritet skyddar dagens lagstiftning? Inte är det brottsoffrens i alla fall. Däremot skyddar kameraövervakningslagen förövare av grova brott mot att bli upptäckta, identifierade och dömda. Med en lag som tillåter effektiv användning av kameror kan skyldiga dömas och oskyldiga frias, vilket är bra för rättssäkerheten. Det är en nog så viktig poäng när man talar om behovet av integritetsskydd.

Därför kräver SNOS att kameraövervakningslagen ändras på tre punkter enligt ovan.

Under 2016 kommer vi överlämna denna protest till Justitiedepartementet. Skriv därför på uppropet snarast och skicka vidare till andra som vill bidra till ett tryggare samhälle.


Säkerhet för Näringsliv och Samhälle (SNOS)    Kontakta namninsamlingens skapare