Ändra inte buss 54 nuvarande linjesträckning

Genom att skriva under namninsamlingen visar jag att jag motsätter mig trafikförvaltningens förslag om att förändra busslinje 54 linjesträckning så att den inte längre går via Fridhemsplan- Rådhuset- Centralen-Dramaten- Östermalstorg osv till Hjorthagen utan ska gå till Moa Martinssons torg. Vi som skriver under önskar behålla nuvarande sträckning.Reimersholme- Fridhemsplan-Centralen  till Hjorthagen.

SLs förslag nedan: Linje 54 Reimersholme – Hjorthagen 

"Linjen föreslås få ändrad linjesträckning och förändrat utbud. Föreslagen ny linjesträckning Reimersholme – Hornstull – Fridhemsplan – Norra Kungsholmsstrand – Moa Martinsons torg. Linje 54 tar därmed över del av linje 65:s linjesträckning. Linjen får utökat antal avgångar i högtrafik i syfte att förstärka och avlasta linje 4 på sträckan Hornstull – Fridhemsplan. Utbud under högtrafik från ca 3 till 6 avgångar i timmen, mellantrafik från 4 till 3 avgångar."