Alla ska kunna bo kvar - Stöd Kalendervägen 6-18!

124438779_1640948699411206_3852814973426379306_n_(1).jpg

Stöd hyresgästerna på Kalendervägen 6-18!

När nödvändiga renoveringar står för dörren på Kalendervägen 6-18 passar Bostadsbolaget på att tvinga fram åtgärder som många hyresgäster inte har bett om och inte har råd med.

Bostadsbolagets åtgärdsförslag pekar mot hyreshöjningar på 40 till 50 procent. Samtidigt uppger 80 procent av hyresgästerna i en enkät att de kommer tvingas flytta om hyran höjs med mer än 1000 kronor.

Hyresgästerna har inte fått någon riktig möjlighet att påverka och Bostadsbolaget har brutit mot flera punkter i samrådsavtalet mellan Bostadsbolaget och Hyresgästföreningen. Era byggnader är inte bara byggnader, det är våra hem.

Därför kräver vi att samrådet återupptas, att samrådsavtalet följs och att hyresgästerna ges verklig möjlighet att påverka åtgärdsförslaget. 

Vi kräver:

  • Ett samråd, enligt gällande avtal.    
  • Ett nollalternativ, så att alla kan bo kvar efter renoveringen.  
  • Olika nivåer av renovering så att hyresgästerna kan välja efter sin egen plånbok.  

Skriv på! Tillsammans är vi starka, ju fler desto bättre!

 

Gå med i facebookgruppen:                  

”Alla ska kunna bo kvar! Stöd hyresgästerna på Kalendervägen 6-18!”

 

------------------------------------

 

ENGLISH

Everyone should afford to stay in their homes - Support Kalendervägen 6-18!
 
Support the tenants on Kalendervägen 6-18!
When necessary renovations are on the doorstep on Kalendervägen 6-18, Bostadsbolaget takes the opportunity to force measures that many tenants have not asked for and can not afford. Bostadsbolaget’s proposed measure can lead to rent increases of 40 to 50 percent. At the same time, 80 percent of the tenants state in a survey that they will be forced to move if the rent is increased by more than SEK 1,000.
 
The tenants have not been given any real opportunity to influence and Bostadsbolaget has violated several points in the consultation agreement (samrådsavtal) between Bostadsbolaget and the Tenants' Association (Hyresgästföreningen).
 
Bostadsbolaget’s buildings are not just buildings, they are our homes.
Therefore, we demand that the consultation be resumed, that the consultation agreement be followed and that the tenants be given a real opportunity to influence the proposed measures.
 
We demand:
 
  • A consultation, according to current agreements.
  • A zero alternative, so that everyone can afford to stay after the renovation.
  • Different levels of renovation so that tenants can choose according to their own wallet.
Sign! Together we are strong, the more the better!
 
Join the facebook group: ”Alla ska kunna bo kvar! Stöd hyresgästerna på Kalendervägen 6-18!”
 
The consultation group (samrådsgruppen) Kalendervägen 6-18
 

 


Samrådsgruppen Kalendervägen 6-18    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Samrådsgruppen Kalendervägen 6-18 lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...