Afghanska liv räknas! Stoppa Sveriges tvångsutvisningar till kriget i Afghanistan!

65CB7606-EB59-4947-996C-FA6750514E81.jpegB30E57B6-6D32-49B8-91AC-8350D13F7EB9.jpeg
Hjälp oss att
försvara liv

Den 1 oktober planeras en massdeportation av ca 50 människor, mestadels arbetsföra, svensktalande ungdomar till kriget i Afghanistan.

 

Afghanistan är ett av världens farligaste länder

Enligt Amnesty International finns inga säkra områden i Afghanistan, och svenska UD avråder sedan länge från resor till landet på grund av säkerhetsläget. Enligt institutet Economics and Peace's årliga "Global Peace Index" är Afghanistan nu det farligaste landet i världen. Det svenska Migrationsverket är snart sagt ensamma om att hävda att Afghanistan är säkert.

 

Vi behöver ungdomarna här

Nu tvångsdeporteras etablerade svenska samhällsmedlemmar som har varit hos oss i flera år. Det handlar om våra familjemedlemmar, våra jobbarkompisar, skolelever, idrottskamrater och grannar. Och vi behöver vi dem! I vården, i omsorgen, i servicenäringen och i många andra yrken där det redan idag råder brist på arbetskraft.

 

Glöm inte att bekräfta underskriften på mailen som du får om du skriver under.

Tack!

 

Afghan lives matter! Stop the forced deportations by Sweden to the war in Afghanistan!

Help us fight for lives

On October 1th a mass deportation of 50 people are planned. Most of them are competent, swedish-speaking young people that are being sent back to a raging war in Afghanistan.

Afghanistan is the most dangerous country on earth

According to Amnesty International, there are no safe areas in Afghanistan. For a long time, the Swedish Ministry for Foreign Affairs has discouraged traveling to Afghanistan due to lack of safety in the country. According to the Institute of Economics and Peace annual ‘Global Peace index’, Afghanistan is now the most dangerous country on earth. The Swedish Migration Agency are almost alone claiming that Afghanistan is safe to return to.

We need these young people

Established members of our society that have been living here for years are being deported by force. They are our family members, coworkers, classmates and neighbours. We need them! We need them in our hospitals, in retirement homes, in daycare and in other professions where today, there is a shortage of labor.

Do not forget to confirm your signature you receive per email when you sign.

Thank you!

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Ulrika Andersson lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...