ett krav på V4 om ömsesidigt godkännande av slutbetyg/diplom


Online namninsamling i syfte att få slutbetyg/diplom ömsesidigt godkända av och i Visegrádgruppens länderett krav på V4 om ömsesidigt godkännande av slutbetyg/diplom


Arbetskraftens fria rörelse är en av EUs grundläggande principer vilket fortfarande hämmas av medlemsländernas värderingsprocedurer med effektiv krångel gällande godkännandet av varandras tillgängliga utbildningar. 


Visegrádgruppen eller V4 som bildades 1991 hade under flera sekler varit det kristna Europas bålverk vilket fortfarande torde ömt odlas. Frågan gäller var i skiljer sig kunskaper av en ingenjör utbildad i Ungern, Tjeckien, Polen eller Slovakien? Såvitt jag förstår, skiljer det sig på intet sätt från det som ett annat lärosäte försett sitt utexaminerat folk med, där lärare hade oavsett sin nationalitet, sitt medborgarskap mm gjort sitt bästa att låta den nya generationen tillväxande professionella ta del av lärarstatens bästa kunskapsöverföring.


Jag László Szilas, pedagogie doktor 44 år, från Esztergom anhåller om att godkännandet skall gälla slutbetyg utfärdade av högskolor eller lärosäten för tertiärutbildning, där etablissemangets lärosäten och institutioner bedrivs i statlig, kommunal och kyrklig regi samt stiftelser dock utan krånglig och kostnadskrävande byråkratisk nostrifieringprocedur som försiggår idag vid värdering av utländska utbildningar.


Visegrádgruppens regeringar torde initiera godkännande av varandras slutbetyg/diplom gärna med giltighet i samtliga 28 länder som omfattas av Lissabonfördraget. I sammanhanget bör nämnas att våra egna elever välkomnas av skolor/institutioner utanför landets gränser, där dem presterar utmärkt. Att nämna ett exempel från Österrike, den Kroatiska-Ungerska Gymnasieskolan i Oberwart/Felsőőr.


Utöver att studenterna själva torde gynnas av en V4-överenskommelse, initiativet i sammanhanget skulle fungera s.s. signalvärde i tätt samarbete mellan dessa med vänskapsband sammanfogade 4 grannländer. 


Detta upprop har sänts till V4:as regeringschefer, likväl till företrädare av allmänheten och pressen. Samtliga återkom med positiva värderingssvar gällande detta initiativ. Bland inhemska supportrar vill jag nämna Ákos Kriza borgmästaren i Miskolc; pianisten Katalin Pitti med Franz Liszt utmärkelse belönad värdig konstnär: Tamás Sneider vicepresidenten av Ungerns Parlament. Från Slovakien Pál Csiky EU-parlamentets representant; Iván Farkas Ungerska Samlingspartiets viceordförande; László Fazekas ärkebiskopen i Slovakiens Ungerska Reformerta Kyrka; Helena Mezenská språkröret i Enfaldiga Människors och Fristående Gestalters organisation (OLaNO); Jozef Jarab vice presidenten av Slovakiens Ackrediteringsmyndighet. Från Tjeckien Nina Nováková parlamentsledamot; Pál Lelovics ordföranden i Ungrarnas Samhällelig Förening och István György Palágyi ordföranden i Artúr Görgey Sällskapet i Prag.  


 PaedDr. Szilas László    Kontakta namninsamlingens skapare