Vi, undertecknade, protesterar mot personalrotation på Önnebacka förskola!

Kontakta namninsamlingens skapare

Förskolechef Kerstin Kvinné backar om årsvis personalrotation?

2014-06-28 16:34:12

Ett litet steg framåt och ett stort frågetecken.

-Jag har inte sagt att det här per automatik ska göras varje år, utan att det är något som vi får utreda. Säger Förskolechef Kerstin Kvinné till Bohusläningens Henrik Lundbjörk

Citatet är publicerat i Bohusläningen Juni 23 i en artikel med titeln "Föräldrar ifrågasätter rotation av personalen", där också några av oss oroliga föräldrar fått komma till tals.

Eftersom beslut tidigare presenterats till många av oss föräldrar via samråd samt till personal via APT-möten att personalrotation skall införas känns detta som en gädjande nyhet.

Att Kerstin Kvinné säger att hon aldrig har sagt att det med automatik skall införas är dock förvirrande i sammanhanget.

 

Hjälp oss förstå. Kerstin Kvinné förklarar beslutsprocessen under det gågna året.

När jag begärde ut beslut samt barnkonsekvensanalys för att se om det kunde finnas någon möjlighet att överklaga fick jag följande mail, jag har dock själv svårt att avgöra sanningshalten och därför svårt att svara.

Tar tacksamt emot alla tankar om detta, flera av er har säkert bättre koll än vad jag kan skaffa mig.

Vad gäller årtalen tror jag hon tänkt fel. (Jag har tagit borg mailadresserna, men vill ni maila får ni gärna dem)

---------- Vidarebefordrat meddelande ----------
Från: "Kerstin Kvinné"
Datum: 25 jun 2014 09:54
Ämne:
Till: "Ludvig Derning"
Kopia: "Ann-Catrin Göthlin"

I maj 2013 hade vi uppe arbetsrotation på ett apt på Önnebacka förskola.

 

Under hösten 2013 samtalade jag med varje personal på Önnebacka förskola i medarbetarsamtalet om känslor inför arbetsrotation.

 

Ingen gav uttryck för motstånd, flera uttryckte att det kan gagna verksamheten, en del uttryckte oro inför förändringen.

 

Under våren 2013 och hösten 2014 har jag haft samtal i vardagen under mina verksamhetsbesök på Önnebacka förskola om arbetsrotationen.

 

Några har uttryckt att det inte spelar någon roll var och med vem man arbetar, någon har uttryckt oror över den kommande förändringen.

 

Under arbetsplatsträffar hösten 2014 och våren 2015 har vi enbart arbetat med risker. Medarbetare har lyft upp de risker som de ser och vi har skrivit handlingsplaner.

 

Medarbetare uppmanades under tidig vår att enskilt framföra önskemål om placering inför hösten. Jag har tagit emot var och ens önskemål via mail eller muntligt.

 

Den 28 februari har jag detta protokoll som facklig representant har skrivit.

 

Det är det definitiva beslutet efter att jag har tagit in synpunkter och tankar.

 

Om det finns medarbetare som på något sätt utstrålar att de inte varit delaktiga i beslutet så ber jag om ursäkt å deras vägnar.

 

 

 

Vänliga hälsningar

 

Kerstin Kvinné

Förskolechef

Förskolor Syd

Munkedals kommun

 


Ludvig Derning

Insänt till kommunstyrelsen.

2014-06-02 21:40:16

Hej!

Och tack alla som skrivit på!

Har nu skickat följande meddelande till kommunchef, kommunstyrelse, samt bohuslänningen.

----

Till kommunchefen samt kommunstyrelsens ordförande.

Med anledning av den personalrotation som planeras att införas på våra förskolor med början till hösten har vi samlat in namn för att försöka få frågan genomtänkt samt belyst ur ett barnperspektiv.

Vi har förstått att frågan kommer att tas upp i KS juni 4 och vi hoppas kunna ge en motvikt till de argument som kan komma att framföras av ansvarig skolchef eller rektor.

Bifogar namninsamlingens manifest samt underskrifterna.

Namninsamlingen har skett via webben på sidan
http://www.skrivunder.com/roteraej

För närvarande är det 87 underskrifter.
Vi tackar för all hjälp vi kan få med att reda ut detta!

Mvh

Ludvig Derning
---

Ludvig DerningDela denna namninsamling

Hjälp den här namninsamlingen att få fler underskrifter.

Hur sprider man en namninsamling?

  • Dela namninsamlingen på din Facebookvägg och i grupper som rör ämnet för din namninsamling.
  • Kontakta dina vänner
    1. Skriv ett meddelande där du förklarar varför du skrev på namninsamlingen, då människor är mer benägna att skriva på om de förstår hur viktig frågan är.
    2. Kopiera och klistra in namninsamlingens webbadress i ditt meddelande.
    3. Skicka meddelandet via e-post, sms, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram och LinkedIn.