Ingen gata genom Rosenlundsparken!

Kontakta namninsamlingens skapare

Det blir ingen gata genom Rosenlundsparken!

2014-06-20 04:57:08

Stockholm Midsommarafton 2014

Härmed avslutas denna namninsamling. Stort tack till alla som med sin namnunderskrift bidragit till att stoppa förslaget om en bussgata genom Rosenlundsparken.


Håkan Vilhelmsson

Stadsbyggnadsborgarrådet Regina Kevius (m) har tänkt om!

2014-04-02 12:14:39

Jag har  idag,  onsdagen den 2 april 2014, fått följande besked på FB ifrån Vänsterpartiet i Stockholm:
"Stadsbyggnadsborgarrådet Regina Kevius (m) har tänkt om. Med anledning av protesterna kommer staden lägga ner planerna på att bygga en tvåfilig bussgata genom Rosenlundsparken p å Södermalm."


Frågan är om vi nu kan lita på våra politiker i denna sak!

Det bästa är förstås att  vi tillsammans ber våra vänner att  skriva på denna namninsamling  för att  få fler underskrifter  än de  806 namn som listan idag innehåller.

 


Håkan Vilhelmsson

Tidsplan för fortsatt planprocess som berör gatan genom Rosenlundsparken

2013-11-05 05:45:49

Hej!
I samband med att jag igår, den 4 november, skickade in en namnlista till Stadsbyggnadskontoret fick jag svar från Monika Rudenska på en fråga jag ställt den 2 september ang. ungefärlig tidpunkt för beslut om detaljplanen för Rosenlundsparken DNR 2011-01691.

Här är Monika Rudenskas svar (fet  och understruken text av mig):

"Hej Håkan!

Ursäkta ett sent svar. Samrådsredogörelsen och beslut för inriktning för det fortsatta arbetet med planen planeras tas upp av stadsbyggnadsnämnden på sammanträdet den 14/11 Den 7/11 publiceras handlingarna för allmänheten på projektets webbsidahttp://insynsbk.stockholm.se/Byggochplantjansten/Pagaende-planarbete/PagaendePlanarbete/Planarende/?journalnumber=2011-01691

Tidplanen för den fortsatta planprocessen: Granskning 4 kv 2013/1 kv 2014 Antagande 2 kv 2014

Med vänlig hälsning,Monika Rudenska"


Håkan Vilhelmsson

750 namnunderskrifter till Stadsbyggnadskontoret 4 november 2013

2013-11-04 06:15:07

Hej alla!

Jag har  på morgonen skickat in 750 namnunderskrifter till Stadsbyggnadskontoret i Stockholm.

Namninsamlingen ligger kvar tills vidare.


Håkan Vilhelmsson

Fler namnunderskrifter innan inlämning av lista

2013-10-26 10:21:10

Hej alla!

Det är dags att börja fundera på inlämning av namninsamlingen.

Antalet namnunderskrifter närmar sig 700. Tala med era vänner och be dem skriva på så att vi får ett större antal.

Det finns dubblettpåskrifter som kommer att tas bort. Den som känner på sig att den möjligtvis kan ha skrivit på mer än en gång, vänligen kontakta mig  så att jag får undersöka saken.


Håkan Vilhelmsson

Uttag av namnlista till stadsdelsnämndsmötet Södermalm 23 maj 2013

2013-05-23 04:47:02

Tack igen - alla som skrivit under petitionen mot gatan genom Rosenlundsparken!

Idag, den 23 maj 2013 är det möte i  Södermalms stadsdelsnämnd.

Tid:Klockan  18
Plats: Göta Ark huset, Medborgarplatsen 25, Linnésalen, plan 8.
På dagordningen står detaljplaneförslaget för Rosenlundsparken.

Ett uttag av namnunderskrifter tas ut innan stadsdelsnämndsmötet och lämnas till mötet.

Namninsamlingen fortsätter åtminstone fram tills vi kan se hur hur ärendet avgjorts i stadsbyggnadsnämnden någon gång under hösten eller vid årskiftet 13/14.


Håkan Vilhelmsson

Namnlista till Södermalms Stadsdelsförvaltning den 13 maj 2013

2013-05-13 08:09:26

Ett uttag av namnlista görs  den 13 maj 2013.

Namnlistan sänds  till Södermalms stadsdelsförvaltning där ärendet är på remiss.
Mottagare är nämndsekreterare Maud Beijner och stadsdelsdirektör  Anders Carstorp, samt alla ledamöter och ersättare i Södermalms stadsdelsnämnd.


Håkan Vilhelmsson

Namnunderskrifter sänds till stadsbyggnadskontoret den 2013-04-21 kl 18.00

2013-04-21 15:53:04

Tack till er alla som skrivit på petitionen mot en gata genom Rosenlundsparken!

Detta är det första uttaget av namnlista som görs  i samband med att den s.k. samrådsfasen för detaljplaneförslaget Rosenlundsparken avslutas den 23 april 2013. Namnlistan skickas till stadsbyggnadskontoret i Stockholm.

Framtida ytterligare namnlistor kommer att tas ut.

Med vänliga hälsningar från "Nätverket ingen bilväg genom Rosenlundsparken"

 


Håkan VilhelmssonDela denna namninsamling

Hjälp den här namninsamlingen att få fler underskrifter.

Hur sprider man en namninsamling?

  • Dela namninsamlingen på din Facebookvägg och i grupper som rör ämnet för din namninsamling.
  • Kontakta dina vänner
    1. Skriv ett meddelande där du förklarar varför du skrev på namninsamlingen, då människor är mer benägna att skriva på om de förstår hur viktig frågan är.
    2. Kopiera och klistra in namninsamlingens webbadress i ditt meddelande.
    3. Skicka meddelandet via e-post, sms, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram och LinkedIn.