Bättre arbetsvillkor för medicinska sekreterare!

Kontakta namninsamlingens skapare

Medicinska sekreterare - osynliga i vården

2023-03-17 12:23:28

Det är dags för regionledningen att öppna ögonen och se den osynliga personalen, den i kulisserna. De medicinska sekreterarna är den dolda nyckelgruppen i vården men snart finns inga kvar, skriver "Snart på väg".

Det är troligtvis den medicinska sekreteraren som tar emot dig i receptionen på din hälsocentral. Den som svarar när du ringer och hjälper dig eller hänvisar dig kring allt som rör din vård. Det är den medicinska sekreteraren som skriver din journal på ett språk som du förstår. Det är den medicinska sekreteraren som skriver dina remisser samt ser till att de hamnar rätt, som hanterar dina provsvar och remissvar och ser till att de når fram till rätt person. Det är den medicinska sekreteraren som sätter upp dig på väntelista för att du ska få din uppföljning, som bokar och ombokar dina besök. Det är den medicinska sekreteraren som i många fall sköter kommunikationen mellan dig och vården, som gör att du får hem dina brev från sjukvården och som hjälper dig när du behöver journalhandlingar från ditt sjukvårdsbesök.

De medicinska sekreterarna är involverade i patientens alla steg genom vården och jobbar tätt ihop med vårdpersonalen, men ofta i kulisserna, osynliga. 

Det är också de medicinska sekreterarna som lägger upp behörigheter åt all vårdpersonal i alla sjukvårdens datasystem och introducerar ny personal på arbetsplatserna. Det är de medicinska sekreterarnas specialkunskaper i vårdadministrativ kodning som bidrar till den statistiska information som hälso- och sjukvården behöver för att i slutändan kunna ge den bästa vården till regionens invånare.

De medicinska sekreterarna är en minoritetsgrupp i vården, men det betyder inte att de är mindre viktiga. Men i och med att de är så få och arbetar i kulisserna så är de också lätta att förbise då man ska "satsa på vårdpersonalen", dit sekreterarna per automatik inte räknas.

Pensionsavgångarna är stora i yrkesgruppen och arbetsbördan ökar för varje år. Samhället växer och behovet av dokumentation i vården blir större och större. Det ställer stora krav på den yrkesgrupp med det största ansvaret för den administrativa delen av vården. Men avspeglas detta i lönekuvertet? Det korta svaret är nej. En medicinsk sekreterare måste läsa 2 år vid yrkeshögskola men har ändå en lägre medellön än personer med enbart gymnasiekompetens. Lönen är så dålig att många sekreterare aldrig kommer kunna betala av sina studieskulder och knappt har en dräglig levnadsstandard.

Fler och fler skrivbord står tomma – vad händer? 

Den ena säger upp sig för att lönen inte går att leva på och för att de privata aktörerna betalar bättre. Den andra är sjukskriven av stress. Den som är kvar får springa dubbelt så fort då den nu ska jobba för flera. Men hur länge orkar hon springa?  Det är dags för regionledningen att öppna ögonen och se den osynliga personalen, den i kulisserna. Den som varje dag gör sitt yttersta för att inga patienter ska falla mellan stolarna. För snart finns inte många kvar och vad ska regionen göra då?

/Snart på väg


Medicinska sekreterare i Region Norrbotten

Ny rapport från Vision om medicinska sekreterares arbetsmiljö.

2023-03-09 14:05:34

Medicinska sekreterare spelar en helt avgörande roll i svensk sjukvård. Det är de som ser till att din läkartid bokas, att din journal skrivs och att du får dina provresultat - för att nämna några exempel. Men idag är det brist på medicinska sekreterare i nästan alla regioner vilket går ut över hela hälso- och sjukvården! Politiker och arbetsgivare måste ta sitt ansvar och se till att arbetsmiljö, villkor och lön förbättras.

Läs Visions senaste rapport:

https://vision.se/opinion/pressmeddelanden/2023/dalig-arbetsmiljo-for-medicinska-sekreterare-gar-ut-over-patienter/

 


Medicinska sekreterare i Region Norrbotten

Stödjande underskrifter välkomnas!

2023-03-08 16:23:31

Observera att även stödjande underskrifter är välkomna! Svara då nej på frågan om ni är anställda som sekreterare i Region Norrbotten.

Tack för ert engagemang!

145 underskrifter på bara några timmar! 

 


Medicinska sekreterare i Region NorrbottenDela denna namninsamling

Hjälp den här namninsamlingen att få fler underskrifter.

Hur sprider man en namninsamling?

  • Dela namninsamlingen på din Facebookvägg och i grupper som rör ämnet för din namninsamling.
  • Kontakta dina vänner
    1. Skriv ett meddelande där du förklarar varför du skrev på namninsamlingen, då människor är mer benägna att skriva på om de förstår hur viktig frågan är.
    2. Kopiera och klistra in namninsamlingens webbadress i ditt meddelande.
    3. Skicka meddelandet via e-post, sms, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram och LinkedIn.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...