Gör Garphytteklint till ett naturreservat

Kontakta namninsamlingens skapare

Fortsätt att samla stöd för att göra Garphytte klint till ett naturreservat

2023-07-04 16:36:04

Tack för att du hjälper till med att samla namn till stöd för Örebro kommuns försök att skydda den ovärderliga naturen på Garphytte klint. Gå med i Facebookgruppen "Skydda Garphytteklint"! https://www.facebook.com/groups/693685135114710


Skydda Garphytteklint

Länsstyrelsen i Örebro län har upphävt Örebro kommuns avverkningsförbud

2023-06-01 16:05:56

Den ovärderliga kalkbarrskogen på Garphytteklint är återigen akut hotad av kalhuggning, markberedning och granplantering. Markägaren har överklagat Örebro kommuns interimsbeslut om avverkningsförbud och Länsstyrelsen har bifallit hans överklagan och upphävt kommunens förbud. Skälen de anger är att kommunen inte har gett markägaren erbjudanden om andra lösningar t ex naturvårdsavtal. De anger också skogspropositionens formuleringar om stärkt äganderätt till skog som ett skäl. Nu hoppas vi att kommunens politiker orkar stå på sig och hitta nya vägar att skydda skogen från skövling. 

Fortsätt att sprida namninsamlingen på alla sätt du kan.


Skydda Garphytteklint

Ställ upp nu! Kontakta Örebro kommun

2022-09-22 13:57:45
Ställ upp nu! Nu är det dags att du engagerar dig för skogen på Garphytteklint. Örebro kommun vill att skogen ska skyddas och att länsstyrelsen ska återuppta frågan. Men kommunen kan också inrätta naturreservat på eget initiativ.
Skriv ett mail med trevlig ton till något av kommunalråden eller till servicecenter@orebro.se. Du bör också ringa 019-21 10 00 och be att få din åsikt framförd. Du kan även skriva brev eller vykort till Örebro kommun Box 32 560, 701 35 Örebro.
Skriv ungefär så här:

Jag vill att Örebro kommun gör Garphytteklint till ett naturreservat. Kommunen kan och bör besluta om ett interimistiskt (tidsbegränsat) förbud mot avverkning medan frågan utreds. Det behöver göras NU! Avverkning kan komma att påbörjas mycket snart. Jag vill ha skogen kvar. Mvh


Skydda Garphytteklint

Örebro kommun överklagar Länsstyrelsens beslut

2022-09-22 08:58:23

Kampen för att skydda Garphytteklint går vidare med oförminskad kraft. Nu har Örebro kommun beslutat att överklaga Länsstyrelsen beslut till regeringen. I dagens Na uttalar sig kommunalrådet John Johansson, som menar att det finns frågetecken kring Länsstyrelsens beslut att avbryta reservatsbidningen och att frågan bör prövas rättsligt. Arbetet med den påbörjade skogsbilvägen har avbrutits på grund av risk för förorening av vattenskyddsområde.

Tack för att du har skrivit under. Fortsätt att sprida information om klinten och att samla fler namnunderskrifter.


Skydda Garphytteklint

Överklaga Länsstyrelsens beslut!

2022-07-05 11:38:25

Länsstyrelsen (landshövdingen) i Örebro län har beslutat att avbryta arbetet med att göra Garphytteklint till ett naturreservat. Vi protesterar mot detta beslut som vi anser vara felaktigt och obegripligt. Alla som vill kan överklaga beslutet. Följ länken så får du tillgång till en mall för överklagande. (Tack Stephanie Heintz för din text)

 https://orebrolan.naturskyddsforeningen.se/detobegripliga-lansstyrelsens-beslut-om-garphytteklint/


Skydda GarphytteklintDela denna namninsamling

Hjälp den här namninsamlingen att få fler underskrifter.

Hur sprider man en namninsamling?

  • Dela namninsamlingen på din Facebookvägg och i grupper som rör ämnet för din namninsamling.
  • Kontakta dina vänner
    1. Skriv ett meddelande där du förklarar varför du skrev på namninsamlingen, då människor är mer benägna att skriva på om de förstår hur viktig frågan är.
    2. Kopiera och klistra in namninsamlingens webbadress i ditt meddelande.
    3. Skicka meddelandet via e-post, sms, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram och LinkedIn.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...