Vi som säger NEJ till tvångsvaccinering!

Kontakta namninsamlingens skapare

Vi går vidare efter uteblivna svar på insamlingen!

2022-02-14 14:11:40

Detta går nu ut till alla som skrivit under namninsamlingen Vi som säger NEJ till tvångsvaccinering!

Jag har inte fått någon återkoppling från mer än en (1) person ifrån riksdagens ledamöter trots att det nu gått sex veckor sedan de fick vår skrivelse.

Allmänheten tror nu felaktigt att "kusten är fri" då pandemilagarna upphävts men detta är långt ifrån sanningen.

Jag har nu engagerat mig djupt i vägen framåt för en hållbar politik med både direktdemokrati, individen i blickfånget och en utveckling av faktisk tillsyn över vad våra politiker håller på med i och med författandet av rent människorättsvidriga motioner och propositioner.

Detta arbete kommer drivas under flaggan av ett nytt parti som kommer heta FOLKETS FRAMTID.

Jag har i dagarna skickat in registreringen av partibeteckningen, vi har utvecklat en fullständig portal, ett forum med PM-funktioner och allt som behövs för att driva folklig debatt om sakfrågorna.

Vi kommer öppna dörren till denna portal innan helgen den här veckan!

Jag behöver din hjälp med en sista sak
Det är en enda sak jag behöver hjälp med från er alla som skrivit under namninsamlingen.
Det är att samla in namnunderskrifter för partistödet och kunna delta valet i samverkan med andra organisationer. 

Du kan nu ladda ned namninsamlingsblanketten och den information du behöver för att hjälpa oss komma in i Riksdagen och på riktigt påverka framtiden till det bättre. Du finner filen med 1) våra grundläggande värderingar, 2) instruktioner och postadress att skicka in 3) namnunderskriftslistorna till.

https://www.folketsframtid.se/xm/folketsframtidutskick.pdf

Om bara 1 av 10 som får detta utskick skickar in 3 namn vardera med fullständigt ifyllda uppgifter så är vi "hemma med halmen" och kan driva frågorna med början från denna helg.

Kom ihåg att de som skriver under måste vara röstberättigade i Riksdagsvalet 2022 samt att vi behöver få dessa returnerade per post till oss senast efter helgen denna vecka för att hinna i tid enligt Valmyndigheten.

Vill du även engagera dig i Sveriges riksdagspolitik och kanske till och med kandidera för oss, registrera dig på vår hemsida för att få meddelanden om uppdateringar då dessa släpps inom kort.

Insamlingens avslutsskede
De drygt 9 000 som skrivit under denna namninsamling är bara en tredjedel av alla som nu tillskrivs med denna vädjan om hjälp. Vi har bland annat redan över 1 800 registrerade medlemmar, en aktiv styrelse och intressen från andra partier för vår politik. Därtill finns tusentals med människor som kommer uppdateras direkt då sidan öppnar för allmänheten.

Efter detta utskick kommer jag flytta över informationen om namninsamlingen till förvaltning genom ett enormt nätverk av aktiva människor hos Vaken & Konstruktiv (https://vakenkonstruktiv.se) där de kommer driva allehanda frågor om juridik, rättvisa och aktivism eller evenemang vidare.

Återigen, Ett Enormt Stort Tack till er alla
från oss alla som arbetar med & för Folkets Framtid

Mikael Jörgenstam
Ordförande


Mikael Jörgenstam

Ett sorgligt men nödvändigt besked.

2022-01-16 15:24:56

Under gårdagen (den 15 januari 2022) fick jag ett meddelande från en god vän att hennes släkting boende på detta gruppboende hade avlidit. Detta skedde mycket kort tid efter hennes tredje dos av Covid-19-vaccinet.

Kvinnan i fråga hade undertecknat ett tydligt lagrat dokument där hon valt att INTE ta några Covid-19-vacciner. Trots detta injicerades hon mot sin vilja vid två tillfällen av vårdpersonal på boendet.

Efter detta uppdagades kontaktades boendets personal och de upplystes om att de hade begått en handling i strid med Patientlagen, svensk grundlag och Nuremberg-kodexen.

Trots detta beslutar en till verksamheten kopplad läkare att kvinnan ska injiceras en tredje gång, i strid med kvinnans uttryckliga önskemål. Han väljer dessutom att inte ens söka upp dokumentet som styrker hennes personliga informerade ställningstagande utan fortgår med injiceringen i direkt strid med ovan nämnda lagrum.


Det undersöks nu av jurister om frågan omfattas av övergrepp och tvångsmetoder eller otillbörliga påtryckningar från personal och tjänstemän.


Mikael Jörgenstam

Inskicket till Riksdagsledamöterna är genomfört

2022-01-03 01:59:51

Den 26/12-2021 gjordes ett inskick av ett mejl per riksdagsledmot.

I mejlet inkluderades även en 19 sidor lång text om fakta och medicinsk data som styrker skälen bakom varför en proportionalitetsbedömning är så oerhört viktig och även en frågeställning om en sådan överhuvud taget genomförts med anledning av forskningsdataunderlagen tillhandahållna.

Jag har för avsikt att mejla en information om detta till var och en av de undertecknade till denna petition i och med denna uppdatering.

Om ni har några frågor om bilagans innehåll och ett antal förslag om vägar framåt med petitionen och vad som bör komma nu vill jag hänvisa er till min webbsida där innehållet finns publicerat.

För en kopia på de ovan omtalade 19 sidor material, vänligen besök https://www.10e12.net/v/

För en möjlig väg framåt, "Ut Ur Forskningsmörkret", föreslår jag att ni studerar https://www.10e12.net/v/forskningsmorker.php i detalj.

I synnerhet är den senare av väsentlig betydelse för alla de som bemöts av kritik, misstankar och obefogat hårt bemötande av vården i samband med ställningstaganden i fråga om vacciner eller i värsta fall om ni fått misstänkta biverkningar eller bestående men av detsamma.

Även om inskicket är genomfört så förblir petitionen öppen.

Många utav nätverken som nu kämpar emot oresonligt strikta regelverk, lagar och förordningar vilka inskränker på våra mänskliga rättigheter oavsett om vi är vaccinerade eller inte har fått upp ögonen även för denna petition.

Mer information kommer löpande läggas upp på ovanstående webbsida.

Ett enormt stort tack till alla deltagare och de som hjälper till att sprida detta budskap till allmänheten.

Med vänlig hälsning,
Mikael Jörgenstam


Mikael JörgenstamDela denna namninsamling

Hjälp den här namninsamlingen att få fler underskrifter.

Hur sprider man en namninsamling?

  • Dela namninsamlingen på din Facebookvägg och i grupper som rör ämnet för din namninsamling.
  • Kontakta dina vänner
    1. Skriv ett meddelande där du förklarar varför du skrev på namninsamlingen, då människor är mer benägna att skriva på om de förstår hur viktig frågan är.
    2. Kopiera och klistra in namninsamlingens webbadress i ditt meddelande.
    3. Skicka meddelandet via e-post, sms, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram och LinkedIn.