Upprop Enskilda Firmor för bättre villkor!

Kontakta namninsamlingens skapare

Insänt till Regering & Pressrelease

2020-05-04 14:27:55

TACK FÖR DITT STÖD! 
Här följer en uppdatering 19/5:

Vårt upprop har vi hittills sänts in vid två tillfällen till berörda departement i Regeringen - 27/4 samt 4/5.  Vi har efterfrågat svar samt bifogat en sammanställning av alla namninsamlingar som skett parallellt. Hittills har enbart Kulturdepartementet sänt ett standardsvar som inte bemöter våra frågor. Nästa uppvaktning sker inom kort.

Totalt har hittills närmare 8.000 personer skrivit under, däribland medlemmar från olika förbund.

Vi vill rikta ett varmt tack till följande personer och förbund som visat stort stöd för vårt upprop och startat namninsamlingar för oss inom sina respektive förbund:

Paulina Holmgren, ordförande Svenska Fotografers Förbund 
Ulrika Hyllert, ordförande Journalistförbundet 
Josefine Engström, ordförande för Föreningen Svenska Tecknare 
Simon Norrthon, ordförande Teaterförbundet
Peter Thörn, ordförande Småföretagarnas Riksförbund
Ted Gemzell, VD Frisörföretagarna

Förutom vår egen namninsamling ingår även en namnlista från fantastiska Helena Jansson Danielsson som startade sin insamling den 6 april på samma tema. Av de närmare 8.000 namnen står Helenas lista för över 1.000 namn. 
Stort tack till dig Helena som tog kontakt med oss för att arbeta för gemensam sak.

Press releaser har gått ut 27/4 samt 4/5 som uppmärksammats i radio, Webb TV samt tidningar över hela landet.

Våra respektive namninsamlingar fortsätter samla underskrifter. 
Vi kommer att sända in uppföljningar till Regeringen med uppdaterade namnlistor ända till dess vi får ett bemötande.

Fortsätt därför att dela och sprida denna insamling!

Vi ser fram emot nya beslut i regeringen med nya regler 
som ger oss möjlighet att fortsätta jobba med det vi älskar! 

ÄN EN GÅNG STORT TACK FÖR DITT STÖD!  

Med varma hälsningar
Linnéa Sallay
Rita Saxmark


Linnéa SallayDela denna namninsamling

Hjälp den här namninsamlingen att få fler underskrifter.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook