Avbryt Infart Västra Trosa

Kontakta namninsamlingens skapare

Avbryt Infart Västra Trosa . Nu är det över 500 som skrivit under

2018-09-01 13:27:53

Hej alla som skrivit under Namninsamlingen Avbryt Infart Västra Trosa,

Tack för era underskrifter, vi är nu över 500 som har tagit ställning mot byggandet av Infarten. Ju fler vi blir desto större möjligheter får vi att påverka politikerna. Sprid därför gärna att denna namninsamling finns till dina bekanta och närstående. Med en ny namnunderskrift per person som redan undertecknat skulle vi bli 1000.

Vi som initierat den här namninsamlingen har idag sänt följande brev till politikerna:

Avbryt Infart Västra Trosa - Opinionen växer 

Till alla Trosas kommunpolitiker, 

Det är nu över 500 personer som har undertecknat namninsamlingen Avbryt Infart Västra Trosa och opinionen mot Infarten bara växer. 

Lyssna på väljarna, det är de som har valt er. Kan ni för nuvarande och kommande generationer försvara beslutet att:

·     förstöra natur- och rekreationsområden i Hunga och på Tureholmshalvön.

·     öka bilpendlingen genom massiv exploatering i glesbebyggda områden långt från arbete och service.

·     öka bilberoendet med ökad klimatpåverkan som följd.

·     öka kommunens skuldsättning genom att bygga en väg som ingen har behov av. 

Än finns det möjlighet att stoppa projektet. Visa att ni har modet att ändra er. Våga träda fram och tala om att ni är emot Infarten. Redan nu i valrörelsen. Det har väljarna rätt till. 

Lägg resurserna på att lösa trafikproblemen i centrala Trosa vilket ju var det ursprungliga målet med Infarten. 

För att se väljarnas synpunkter på Infarten gå till Skrivunder.com Avbryt Infart Västra Trosa https://www.skrivunder.com/avbryt_infart_vastra_trosa 

Vill ni framföra era åsikter maila informationtrosa@gmail.com. 

Vänligen

Ingrid Benson och Anna Bohlin 


Ingrid BensonDela denna namninsamling

Hjälp den här namninsamlingen att få fler underskrifter.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook