Förnybar el på lika villkor!

Kontakta namninsamlingens skapare

Äntligen utreds skattereduktion för andelsägd förnybar el

2017-09-05 11:18:17

Hej! 

Nu har påverkansarbetet inklusive vår namninsamling för rättvisare villkor för andelsägd förnybar el givit frukt. I fredags meddelade regeringen att utredningen av skattereduktion för andelsägd förnybar el blir av. Läs mer i pressmeddelandet från 100% Förnybart nedan, där du även hittar utredningsdirektivet.

Tack för din värdefulla insats!

Vänliga hälsningar, Linda Burenius Magnusson 

------------------------------ 

Äntligen utreds skattereduktion för andelsägd förnybar el

Regeringen har idag initierat en utredning av skattereduktion för andelsägd förnybar el. Därmed väcks förhoppningen om att även privatpersoner som inte bor i villa får möjlighet att aktivt delta i energiomställningen. 

100% förnybart har sedan en lång tid tillbaka drivit frågan om att även andelsägd förnybar el ska omfattas av den skattereduktion som erbjuds privatpersoner som producerar förnybar el på sitt eget tak eller sin egen tomt. I vintras samlade vi tillsammans med tolv andra organisationer in över 2 500 namnunderskrifter från medborgare som krävde lika villkor för alla som vill producera egen förnybar el.

– Det är viktigt att så många som möjligt får och kan delta i omställningen mot ett förnybart energisystem. Att ge det stora antal medborgare som bor i lägenhet samma skattelättnader för produktion av förnybar el som villaägare har kommer att spela stor roll för takten i omställningen, säger Linda Burenius Magnusson, ordförande i 100% förnybart.

Utöver att villkoren för olika boendeformer blir mer rättvisa, att det kan skapa delaktighet och acceptans för energiomställningen, kan skattereduktionen för andelsägd förnybar elproduktion också medföra flera andra positiva effekter. Det skulle skapa en ekonomiskt driven efterfrågan på andelar, vilket är till stor hjälp för de små, icke-professionella aktörerna som tidigt investerade i förnybar elproduktion och idag är under hård press till följd av fallande elcertifikatpriser. Exempelvis kan lantbrukaren som investerat i ett vindkraftverk på gården sälja hela eller halva sitt vindkraftverk till en lokal andelsförening och på detta sätt få in kapital och rädda anläggningen.

En statlig utredning för mer rättvisa villkor har varit utlovad sedan länge, men initiativet har dröjt.

– Det är mycket positivt att utredningen nu genomförs, men det är i elfte timmen. Med tanke på de förseningar som kantat frågan är det viktigt att utredningen och remissförfarandet inte dras i långbänk. Socialdemokraterna och Miljöpartiet gick till val 2014 med ett löfte om att införa skattereduktion för andelsägd förnybar el. Förnybartbranschen förväntar sig att regeringen levererar på detta löfte innan nästa val.

Läs artikeln och hitta utredningsdirektivet på 100% förnybarts hemsida


Linda Burenius Magnusson

Förnybar el på lika villkor: Namninsamling avslutad och inlämnad till regeringen

2017-04-27 09:20:12

Hej! 

Tack för din medverkan i namninsamlingen för förnybar el på lika villkor. Nu har uppropet avslutats och nedanstående brev har just skickats till Finansministern och Energiministern. 

Vänliga hälsningar, Linda Burenius Magnusson

 

2017-04-17

Till: Magdalena Andersson Ibrahim Baylan  

Hej!  

Regeringen har satt upp ambitiösa mål för utbyggnaden av förnybar elproduktion och många privatpersoner vill vara med och bidra. Men i dag avgör människors boendeform vilka som har en ekonomisk möjlighet att producera egen förnybar el. Regeringen har sedan länge lovat att utreda hur även andelsägare av förnybar el ska kunna få en skattereduktion. Men ännu har inget hänt.  

Vi är fjorton organisationer (undertecknade) som tillsammans med 2 647 privatpersoner omgående vill få besked om när regeringen kommer att införa rättvis beskattning av egenproducerad förnybar el. Villkoren måste vara lika för alla, oavsett om man bor i villa eller lägenhet.  

Sedan snart två år tillbaka får hushåll med egen elproduktion på villataket eller tomten en skattereduktion, och vid årsskiftet försvann även momsplikten för den el de säljer. De som bor i lägenhet och de som har investerat i andelsägd förnybar el, exempelvis från en kooperativ sol- eller vindkraftsanläggning, omfattas inte av skatteförmånerna.  

Att utestänga lägenhetshushållen, vilket är drygt hälften av alla hushåll i Sverige, från den möjligheten är djupt olyckligt. Det är hög tid att ändra på detta och släppa in lägenhetshushållen i Sveriges energiomställning.  

Rättvisa ekonomiska villkor borde vara en självklarhet och Socialdemokraterna gick till val med löfte om en skattereduktion för andelsägd el. Den utredning som skulle ha presenterats i januari i år av Finansdepartementet, har enligt uppgift avslutats utan resultat och någon ny tidplan finns inte. Detta trots att det finns en klar riksdagsmajoritet bakom förslaget.  

Finansminister Magdalena Andersson och Energiminister Ibrahim Baylan – låt inte boendeformen sätta stopp för hushållens klimatengagemang. Vi överlämnar denna namninsamling till er med en uppmaning: Ge oss besked om när de som bor i lägenhet och köper andelar i förnybar elproduktion ska få ta del av skattereduktionen!  

 

Vänliga hälsningar,  

 

Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen

Linda Burenius Magnusson, ordförande 100 % förnybart

Frode Pleym, Sverigechef Greenpeace

Stefan Henningsson, senior rådgivare Klimat, Energi & Innovation hos Världsnaturfonden

Sverker Ericsson, ordförande Dala Vindkraft

Stina Yones, vd OX2:s vindkraftskooperativ

Göran Bryntse, ordförande Sero

Inga-Lill Boija, ordförande Solel i Sala och Heby

Johan Öhnell, ordförande Solkompaniet

Ulla Hedman Andrén, verksamhetschef Svensk Vindkraftförening

Hans Björkström, ordförande Sveriges Vindkraftkooperativ

Mats Fagerström, vd Telge Energi

Stefan Sundelius, verksamhetsförvaltare Telge Energi Vind

Mikael Jednell ordförande VästanVind Vindkraftskooperativ  

 

Samt 2 647 privatpersoner. Lista bifogad.


Linda Burenius MagnussonDela denna namninsamling

Hjälp den här namninsamlingen att få fler underskrifter.

Hur sprider man en namninsamling?

  • Dela namninsamlingen på din Facebookvägg och i grupper som rör ämnet för din namninsamling.
  • Kontakta dina vänner
    1. Skriv ett meddelande där du förklarar varför du skrev på namninsamlingen, då människor är mer benägna att skriva på om de förstår hur viktig frågan är.
    2. Kopiera och klistra in namninsamlingens webbadress i ditt meddelande.
    3. Skicka meddelandet via e-post, sms, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram och LinkedIn.