Stoppa rivningen av sjukhusmuseet i Lidköping !

Kontakta namninsamlingens skapare

Grindstugan räddad av Svea Hovrätt 27 feb 2017

2017-03-03 18:13:15

En glädjens dag Grindstugan/sjukhusmuseet i Lidköping/ får stå kvar.

De 4000+ fåremålen som opåkallat flyttats bort till ett garage (kostnad 50.950kr) måste givetvis åter komma på

plats i ordnade lugna former. Samråd påbörjat.

Känner stort stöd i den lokala opinionen, medicinhistoriska nätverket och inte minst

från Lidköpings Sjukhusmuseums Vänner- Må lyckan stå oss fortsatt bi !

 

Tom Roffey ordf LSmV


Tom Roffey Bäckhagen 53198 Lidköping

Nytt hopp för sjukhusmuseet i Lidköping. Prövningstillstånd beviljat av Svea Hovrätt.

2016-10-17 16:18:39

Ett positivt första steg !

. Svea Hovrätt/ Mark-och miljööverdomstolen har för några dagar sedan givit prövningstillstånd

för överklagandet mot beslutet att riva sjukhusmuseet i Lidköping.

Det är en stor framgång för alla som ser Lidköping som kultur- o museistad.

Nu får vi avvakta den fortsatta behandlingen men vi i föreningen Lidköpings Sjukhusmuseums Vänner

är mycket glada. Vi har också så starkt stöd från hela landet. Tack för det.

Hoppas vårt museum kan återuppstå. I år firar Sjukhuset i Lidköping 150 års-jubileum. 18866-2016 !


Tom Roffey Bäckhagen 53198 Lidköping

Vi påverkar ! Lidköpings Miljö-och byggnämnd har överklagat rivningen av sjukhusmuseet.

2016-07-26 09:39:20

En klar framgång !

Lidköpings Miljö- och byggnämnd har överklagat "rivningsdomen" från Mark-och miljödomstolen i Vänersborg.

Överklagan är välskriven och i mitt tycke juridiskt vacker. Må den nå framgång !

Kämpa vidare sprid petitionen o prata med vänner o bekanta politiker o vanligt folk som bryr sig om

Lidköpings kulturmiljö , sjukhus och sjukhusmuseet.

 

Vänligen  Tom Roffey


Tom Roffey Bäckhagen 53198 LidköpingDela denna namninsamling

Hjälp den här namninsamlingen att få fler underskrifter.

Hur sprider man en namninsamling?

  • Dela namninsamlingen på din Facebookvägg och i grupper som rör ämnet för din namninsamling.
  • Kontakta dina vänner
    1. Skriv ett meddelande där du förklarar varför du skrev på namninsamlingen, då människor är mer benägna att skriva på om de förstår hur viktig frågan är.
    2. Kopiera och klistra in namninsamlingens webbadress i ditt meddelande.
    3. Skicka meddelandet via e-post, sms, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram och LinkedIn.