5G mast 400 m söder om folkets hus i Stjärnsund

Yttrande över ansökan om bygglov för 72 meter hög 5 G mast mellan Stjärnsund  och Spjutsbo  (1 km från Folkets Hus längs Horndalsvägen) före den 8:e februariTill Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Hedemora kommun5G utgör ett allvarligt hot mot folkhälsan. 5G innebär också att Sverige blir mer sårbart för cyberattacker och långvariga elavbrott. Det gör att alla i kommunen är berörda oavsett var vi är bosatta. Men just nu berör det oss i Stjärnsund speciellt.

I många regioner/städer i världen har politiker tagit beslut om att skjuta upp införandet av 5G tills hälsokonsekvenserna blivit ordentligt utredda. Det gäller bla Bryssel. Europa parlamentet, EUs miljöbyrå samt Europarådet har har ända sedan början av 2000 talet antagit resolutioner/ rekommendationer om att medlemsländerna ska undvika trådlösa system och istället satsa på kabelbunden teknik.Sverige har konsekvent åsidosatt vår egen miljölagstiftning som ålägger stat och kommuner att följa försiktighetsprincipen när det gäller att introducera ny teknik.Lite kommunhistorik:Den 2 februari 2010 tog kommunstyrelsen följande beslut“Kommunen ska i arbetet med kommande översiktliga planeringen uttrycka ekokommunens viljeinriktning att avsätta del av området Stjärnsund, Kloster Dormsjö samt Eret som en lågstrålande zon.”Hedemora kommun har möjlighet att fördröja utbyggnaden av 5G nätet och under tiden informera sig om hälsoriskerna med tekniken

.Vill ni veta mera så läs The Invisible Rainbow, A History of Electricity and Life av Arthur Firstenberg


Lisa Nester, Stiftelsen Stjärnsund    Kontakta namninsamlingens skapare