Förändra Äppellundens lekplats och gör den mer attraktiv för fler barn och skapa en naturlig mötesplats

Förändra Äppellundens lekplats och gör den mer attraktiv för fler barn och skapa en naturlig mötesplats

 

Vi önskar att ni förändrar lekplatsen på Äppellunden längs med Olstorpsgatan.

 

Vi upplever att lekplatsen behöver förändras och göras mer attraktiv.

 

Vi önskar att man sätter upp vanliga gungor och en bebisgunga. Något som de flesta barn älskar.

 

Vi önskar även att man utvecklar klätterställningen för att passa fler ålderskategorier. Som det är nu är det bara de minsta barnen som har någon glädje av den. Den ger heller ingen större utmaning för barnens motoriska utveckling.

 

Vi önskar även att den dubbla ”gunghästen” byts ut mot en gärna två gunghästar som kan ge barnen glädje.

 

Sen kan man fundera på att byta ut masken till något som är användbart. Kanske kan man sätta dit något som kan erbjuda glädje även till de lite äldre barnen. Kanske en gungkarusell.

 

På Äppellunden bor många barnfamiljer med små barn. Området skall dessutom växa ännu mer och troligtvis kommer där flytta in ännu fler barn. Vi tycker att det borde finnas utrymme att göra något positivt i området.

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Karin Sjöstedt lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLERBetald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...