23§ Initiativrätt: 5G i Kristinestad

Jag kräver momentarium (paus) för utbyggnaden av 5G för telekommunikation i Kristinestad kommun tills potentiella risker för människas hälsa och miljö har undersökts fullt ut av forskare utan kopplingar till industrin.

5G kommer att kraftigt öka exponeringen för radiofrekventa magnetiska fält (RF-EMF) utöver den redan idag befintliga från 2G, 3G, 4G, Wifi, etc.

 

 
Facebook