Yrkar på att den nya hundrastplatsen avlägsnas omgående

Yrkar på att hundratsplatsen avlägsnas omgående.

Detta är av yttersta vikt då kommunen ej försäkrat sig om att denna installation är förankrad bland de som bor på orten och de i direkt anslutning till lekplatsen.

Detta är ett område som är av stor vikt som nyttjas av en stor del av kommunens invånare. Platsen som hundrastgården uppförts på är i direkt anslutning till en av de mest nyttjade lekplatserna i hela Lomma kommun och ligger i anslutning till Bjerehovskolans skolområde.

En installation av hundrastgården innebär en inskränkning på barnens befintliga lekområde och utgör ett hinder för frilek i naturmiljö. Både barnfamiljer och elever på Bjerehovskolan använder detta område som en del i sin lekmiljö. Detta är dessutom ett av de få områden i centrala bjärred som erbjuder denna typ av naturmiljö.

I det aktuella naturområdet återfinns allt från ekorrar, flertalet fågelarter och skalbaggar som exempelvis kardinalbaggar mm.

En fullt fungerande hundrastplats finns att tillgå uppskattningsvis 75 m från den nya installationen. Denna placeringen är längre ifrån lekplatsen vilket även bidrar till en mer rogivande miljö för hundar utan skrik och lekande barn.

Med alla dessa synpunkter i beaktning anser vi att installationen av den nya hundrastplatsen är omotiverad och att den bör avlägsnas omgående.


Sanaz Hassanzadeh    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Sanaz Hassanzadeh lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...