#virivermurarna

Vi vill riva murarna runt machokulturen i Kriminalvården. De destruktiva maskulinitetsnormerna präglar även oss. Vi arbetar med förövare för att bryta den onda cirkeln och uppnå trygghet och välmående för klienten, anhöriga, brottsoffer och samhället. Vårt arbete måste präglas av ett beteende fritt från våld och kränkningar, en trygg miljö som främjar tillit. Där utveckling kan bli möjlig. Uppropet är för personer med erfarenhet av att könas som kvinna, oavsett könstillhörighet (cis,trans, ickebinär etc.) och som är eller har varit anställda i Kriminalvården.

Vi vill stoppa tystnadskulturen och prata högt om problemen. Vi är öppna med vårt engagemang och hoppas att fler följer med! 


Malin Isaksson, Katarina Risberg, Maria Blomberg    Kontakta namninsamlingens skapare