Vi vill vara radiografer


Screenshot_20221207_133117.jpgSyftet med namninsamlingen är att samla röntgensjuksköterskor, röntgensjuksköterskestudenter och alla andra som stödjer ett byte av yrkestitel till radiograf, för att sedan kunna påverka beslutsfattarna.

Ett byte av yrkestitel till radiograf behövs för att:

 • Titeln radiograf beskriver bättre vad vi gör - tar bilder med hjälp av strålning.
 • Titeln framhäver vår unika kompetens. 
 • Ett titelbyte synliggör oss som yrkeskår. Vi får en egen identitet och drunknar inte bland sjuksköterskorna i sammanhang som lönesättning, statistik, osv.
 • Titeln passar bättre eftersom alla inte jobbar med röntgenstrålning. Ordet röntgen i titeln är missvisande eftersom vi arbetar med så många fler tekniker.
 • Patienter, personal och allmänhet förstår att vi är en egen yrkeskategori med ett unikt kunskapsområde.
 • I analogi med att radiologiska kliniker heter just så och läkare på radiologiska avdelningar heter radiologer ska vi heta radiografer.
 • Vi är inte sjuksköterskor, och ska inte ha en annan skyddad yrkestitel i vår yrkestitel. Redan år 2000 föreslog Socialstyrelsen yrkestiteln radiograf när röntgensjuksköterskorna fick egen yrkesexamen och legitimation.
 • I yrkestiteln beskrivande radiograf används redan yrkestiteln.
 • Titeln röntgensjuksköterska är förlegad. Kanske var den bra när den kom, men yrket, utbildningarna och de radiologiska klinikerna har förändrats.
 • Titeln är könsneutral.
 • Vi förväxlas inte med sjuksköterskor och undviker därmed missförstånd kring vad vi kan och får göra inom vården - patientsäkerheten ökar. 
 • Vi behöver inte lägga arbetstid på att förklara att vi inte är sjuksköterskor.
 • Den vetenskapliga benämningen är redan radiografi. Huvudämnet under utbildningen är radiografi. Utbildningen ger en kandidatexamen i radiografi, men borde också ge en yrkesexamen som radiograf.
 • Ett titelbyte är ett steg i att utveckla och synliggöra professionen.
 • Radiograf är en internationellt vedertagen titel. I våra grannländer Norge och Danmark är yrkestiteln radiograf.
 • Den internationella benämningen av kunskapsområdet är radiografi.
 • Titeln används i den europeiska sammanslutningen European Federation of Radiographer Societies, EFRS.
 • Titeln används i den internationella sammanslutningen International Society of Radiographers & Radiological Technologists, ISRRT.
 • Det blir inget missförstånd kring om man måste vara sjuksköterska i botten för att utbilda sig till yrket. Det kan bidra till att fler söker eftersom man förstår att utbildningen efter tre år leder direkt till radiograf; inte via tre års sjuksköterskestudier och ytterligare års specialistutbildning.
 • De som söker utbildningar förstår att det är ett helt annat yrke än sjuksköterska.

Vi hoppas att beslutsfattarna vill lyssna på oss och ta vår viktiga profession in i framtiden. 


Leg. röntgensjuksköterskorna Alvaro Fraygola, Eirik S Holthe och Ida Larsson    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Leg. röntgensjuksköterskorna Alvaro Fraygola, Eirik S Holthe och Ida Larsson kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...