Vi vill rädda Lunds historiska innerstad !

VI de undertecknade är allvarsamt bekymrade för framtiden för Lunds kulturhistoriskt värdefulla innerstad. Anledningen är de framlagda planerna för en nybebyggelse av kvarteret GALTEN (söder om Mårtenstorget). Vi är inte principiellt mot modern nybyggnation, men den får ske någon annanstans, inte i en historisk innerstad.

VI VILL  

- behålla Lunds historiska innerstad i nuvarande skick. Småskalig nybyggnation som tar   inspiration från kringliggande bebyggelse kan dock accepteras.

- att hela Lunds historiska innerstad bevaras i stort sett oförändrad då den är               kulturellt värdefull och klassad som riksinteresse.

- att hela (!) Lunds historiska centrum k-märks och att kommunen ansöker om dess   upptagning på UNESCOs världsarvslista.

- att den framtagna bebyggelseplanen för kvarteret GALTEN avvisas i sin helhet     och aldrig mer kommer upp på dagordningen.

VI VILL INTE

- att området söder om Mårtenstorget (kvarteret GALTEN) bebyggs enligt nu framtaget   förslag. Detta förslag innebär ett allvarligt (!) stilbrott mot den historiska innerstadens   småskaliga karaktär.

- att Lunds historiska innerstad förstörs genom storskalig, opassande och               modernistisk bebyggelse överhuvudtaget (ej heller Altona 3).

 

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Frank Zintl överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook