Vi vill ha stödeskolan kvar som den är

listor är utlagda runt om i stöde men nu kan ni även skriva under här !