Vi vill ha kvar Sjungande dalens IP

Sjungande dalens idrottsplats är en uppskattad samlingsplats sommar som vinter för boende i området, men även för tillresande besökare. Sjungande dalen är ett populärt bostadsområde för barnfamiljer och skolan har precis öppnat upp igen. Under vintern utövas främst skridskoåkning och hockey och under sommarhalvåret fotboll, tennis, basket, boule och brännboll. Det bedrivs även tillställningar som kaninhoppning, cirkus osv. på området. Att bygga bostäder på idrottsplatsen tar bort skolans möjlighet till att få en närliggande idrottshall och elevernas möjlighet till regelbundna idrottslektioner. I dagsläget saknar Sjungande dalens skola idrottshall. Regelbunden fysisk aktivitet under skoltid förbättrar barns koncentration och lärande. Skellefteå kommun, bygg en ny idrottshall intill den gamla och tillgodose samtidigt gymnastikföreningarnas önskan om en hall anpassad för dem. Sjungande dalens IP utgör dessutom en stor del av utsikten för oss som bor i radhusen på Bas-, Sopran- och Tenorvägen. Idrottsplatsen är en del av områdets själ, och att bygga bostäder där skulle avsevärt försämra närmiljön och ta bort en stor del av dess själ. Sjungande dalens IP bidrar även till spontan fysisk aktivitet hos barn, ungdomar och vuxna och gynnar på så vis folkhälsan. 

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Ida Jonsson lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...