Vi vill ha en isrink i Svenljunga tätort

En isrink inbjuder till rörelse och glädje för människor i alla åldrar! Intresset är stort för en isrink i svenljunga tätort.
Tittar vi på småorterna i kommunen så finns det många sjöar, men inne i Svenljunga finns inte det, det begränsar möjligheten för bla många barn och ungdomar att ta sig dit, då de blir beroende av att få skjuts.. möjligheten till spontanlek begränsas. Går ju inte heller hyra idrottshallar i dagsläget så jag anser att det är extra viktigt att det finns något i varje samhälle så möjligheten till rörelseglädjen utomhus blir tillgänglig för flera!

Vi anser därför att det är viktigt med ett samhällsengagemang för att öka rörelseglädjen - i det här fallet en isrink! Vet att vi är många som skulle hjälpa till med det ideella arbetet att sköta om isrinken! 

Tänk så många som har haft distansundervisning, och inställda träningar pga covid - och många av de som inte tränar alls skulle också uppskatta en spolad is! 
Det här är en folkhälsofråga! Vi behöver alla röra oss mer, och visst är vi medvetna om att väldigt många barn, ungdomar och vuxna rör sig alldeles för lite!
Att inbjuda till rörelseglädje för många människor i olika åldrar som idag kanske är väldigt stillasittande, är ett steg i rätt riktning för att minska dessa problem. Så bygg en isrink i Svenljunga tätort!