Vi vill att kulturen ska inkluderas i Växjös framtida utveckling och att konsthallen och Fria ordets hus ska värnas.

Växjö måste ha kultur som en drivande faktor i sin vision. 
Om Växjö ska ha ett kulturliv och vara en attraktiv plats för invånare och inflyttare krävs en trovärdig vision med tillhörande satsningar på kultur. De neddragningar som föreslås när det gäller Konsthallen, Det fria ordets hus, och de brister som finns vad gäller scenkonstens behov är förödande. Ambitionen att utveckla Växjö centrum till en plats för upplevelser och bra boende snarare än att vara en ensidig handelsplats, måste räkna in kulturen som en bärande kraft. Allt annat vore ett stort misstag. Kulturens betydelse för attraktionskraft, besöksnäring, kompetensförsörjning, hållbar stadsutveckling, demokrati, identitet, hälsa och välbefinnande och för en socialt hållbar utveckling har fastslagits i flera forskningsrapporter. 

Många andra kommuner arbetar målmedvetet med en kulturell dimension, t.ex. Umeå, Luleå, Kalmar och Borås. Växjö kommun är för dåligt pålästa om sambanden.

Konsthallen håller internationell klass och har en värdefull pedagogisk verksamhet. Det fria ordets hus har satt Växjö på EU-kartan och har stor betydelse för författare i regionen, enligt Författarcentrum Syd. Regionteaterns nya inriktning har fått nationell och internationell respons. 

Från frö till planta har Växjö kunnat vara stolt plantskola och ”nettoexportör”, för The Ark, John Lundvik, Musica Vitae, med flera inom andra konstformer. Ska vi inte längre kunna lita på att vår stad har förmåga och vilja att behålla den positionen? 

Kultur förenar människor och har betydelse för var människor bosätter sig, och stannar kvar. Det gäller språk, tradition, litteratur, scenkonst, konst, musik, idéer. Det växande Växjö som universitetsstad, handelsstad, It-stad och idrottsstad kräver också kulturella satsningar.  

En samhällsfinansierad kulturell bas och en dialog med medborgare och professionella kulturarbetare om vägen framåt är en förutsättning för Växjös hållbara utveckling. Skapa ett forum för dialog med alla kulturskapare som idag verkar inom kommunen. Låt dem komma till tals och berätta om sina behov och visioner. De är medskapare av ett framtida expansivt och välmående Växjö.


Yvonne Regnander Willstedt och människor som värnar om kulturen i Växjö    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Yvonne Regnander Willstedt och människor som värnar om kulturen i Växjö överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook