Vi vill att Fagerviksfältet ska fortsätta vara öppet även för hundar

Fagerviksfältet är ett stort inhägnat område i Fagervik till stor glädje för många människor med och utan husdjur. Här spelas det fotboll, hålls musikfester och ger hundägare unika möjlighet att träna sina hundar på sätt som inte är möjligt utan stora inhägnader.

Torsdagen 22/8 kan bli en ödesdag för området när Kultur och tekniknämnden upp ett förslag på att stänga fältet för hundar bl.a. baserat på att visa hundägare inte plockar upp hundskitarna efter sina hundar.
Att majoriteten plockar efter eget både sina egna och andras hundar tas inte hänsyn till.
Det tas inte heller hänsyn att den stora nerskräpningen orsakas av de hundratals gäss vistas där när inte hundarna skrämmer bort dem, eller till den nerskräpning som stora folkfester bidrar med.

Vi som som anser att fältet ska fortsätta vara öppet för både hundar och människor vill på detta sätt vädja till nämnen att ompröva underlaget till beslut samt ge utrymme för andra lösningar på de  eventuella problem hundarna kan vara orsak till.
Facebook