Vi står upp för våra barn och ungdomar aktiva i Solna Konståkning!

Skridsko_på_isen2.jpegUnder hösten har vi och våra barn fått ta del av en ensidig bild i medierna om Solna Konståkning. Den onyanserade bilden som har målats upp om klubben och en av våra tränare har vi svårt att känna igen oss i. Vi är många som är aktiva i klubben som föräldrar och tränare sedan flera år tillbaka, några av oss även aktiva som åkare och vill beskriva vår upplevelse av verksamheten.

 

Solna Konståkning – den bästa klubben för våra barn

Solna Konståkning är en välorganiserad klubb där alla är välkomna. Som ny medlem känner man sig direkt som en i familjen och stämningen är gemytlig både bland åkare, tränare och föräldrar. Barnen stöttar varandra, hejar på varandra och gläds åt varandras framgångar. På isen lyser glädjen i ögonen både hos barnen som precis tagit sitt första skär och barnen som landade ett dubbelhopp för första gången. Vi ser utpekad tränare som peppar och lyfter ungdomarna i elitverksamheten och alla våra andra kompetenta tränare som utvecklar våra barn i skridskoskolan, konståkningsskolan och utvecklingsgrupperna. Vi hör skratt i omklädningsrummen och på isen och ser en hjärtlig stämning gentemot varandra.

Flertalet åkare på olika nivåer har sökt sig till klubben inför den här säsongen för att de har hört så mycket bra om Solna Konståkning. Vi som är föräldrar till dessa åkare har haft barnen i andra klubbar tidigare, men känner att det är först här i Solna Konståkning som barnen blir bemötta på den nivån dom befinner sig och utifrån de ambitioner och mål som åkaren har. Tillsammans har vi föräldrar erfarenhet från ett tiotal klubbar runtom i Stockholm och det är Solna Konståkning vi är mest nöjda med.

Många av våra lite äldre ungdomar har valt att både åka själva, men också slagit sig in på tränarbanan då de trivs så bra i klubben. Vi har också tränare som under sina år som elitåkare tränade med utpekad tränare och vittnar om hur hen utvecklat dem som konståkare och unga människor. I höst har ytterligare en av dem med glädje och stolthet sökt sig tillbaka till klubben för att träna våra barn. De känner inte heller igen sig i bilden som delges i media.

Vi vittnar om att klubben under flera års tid har arbetat oerhört aktivt med värdegrunden både bland tränare, åkare och föräldrar genom föräldramöten, föräldrautbildning, åkarmöten och tränarmöten för att fortsätta skapa trygga idrottsmiljöer för våra barn och ungdomar. Föreningen har tagit fram klubbens värdeord tillsammans med barnen och förankrat dessa på träning och andra aktiviteter. Vi ser glädje, glöd och gemenskap och hur tränarna peppar och tror på åkarna och gör allt för att de ska fortsätta brinna för konståkningen. Vi upplever att både vi och våra barn blir lyssnade på samt att kommunikationen mellan tränare och oss föräldrar fungerar väldigt bra i klubben.

 

Allsidig idrott kräver en del

Konståkning är en komplex idrott som erbjuder våra barn utmaningar och mångsidig träning. I Solna Konståkning får våra barn hjälp av duktiga och positiva ledare som ser dem och utvecklar dem på bästa sätt. Att påstå att det är en dålig psykosocial miljö för våra barn visar att man inte har sett den träningsgemenskap, lusten att röra sig på isen tillsammans och den stimulans barnen får av klubbens tränare som ser och bekräftar deras utveckling. För oss föräldrar erbjuder klubben många möjligheter att vara delaktiga i verksamheten och se våra barn uppleva Stolthet, Omtanke, Lika värde, Nyfikenhet, Ansvar, Kamratskap och framsteg i ishallen om man vill det. Många av oss gör det dagligen, andra kanske någon gång i veckan eller i månaden. När vi närvarar i ishallen och har kontakt med varandra kan vi också som idrottsföräldrar stötta både våra egna och andras barn och samarbeta med tränaren och klubben för åkarens välmående. I den dialogen har vi alla ett ansvar att på ett konstruktivt sätt föra fram det vi vill förändra när våra barn är aktiva i klubben. Om man upplever att man inte blir lyssnad på uppmuntrar vi att ta hjälp av andra föräldrar i föreningen. Vi har en viktig roll som förebild i de med- och motgångar som idrottsutövningen erbjuder våra barn.

Några av oss har barn som har valt att satsa på elitidrott och vi ser hur våra tränare i klubben gör allt de kan för att varje åkare ska få chansen att lyckas nå sina mål utifrån sina förutsättningar. Ibland når man inte hela vägen fram även om viljan finns och då har vi föräldrar en viktig roll att stötta våra barn och ungdomar. Precis som varje tränare har begränsningar i sin förmåga har varje åkare begränsningar i hur högt hen kan nå som elitidrottare. Vi delar inte uppfattningen om att någon uppmanas träna sjuk eller skadad i klubben, pressas av tränarna att träna mer än man orkar eller har osunda matvanor. Tvärtom poängterar våra tränare i Solna Konståkning att grunden för goda prestationer är en balans mellan vila, träning och mångsidig kost där vi föräldrar har en viktig roll. Detta har tagits upp på ett antal utbildningar som klubben erbjudit för både aktiva och oss föräldrar. Det är inte sunt att varken som idrottare eller förälder lägga över hela skulden på tränaren när man inte lyckas nå det man önskat. Livet är fullt av med- och motgångar och vårt agerande som föräldrar spelar stor roll för hur vi lär våra barn och ungdomar att handskas med dessa lärdomar både i och utanför idrottssammanhang på ett respektfullt sätt.

 

Vad händer framåt?

Som föräldrar vill vi givetvis stärka våra barn både att utvecklas inom konståkning, men också att uppmuntra dem att utveckla ett livslångt hållbart idrottsintresse. Då är vi vuxna, både på klubb-, distrikts- och förbundsnivå, också tillsammans ansvariga för att skapa en sund kultur och positiv miljö där våra barn får utvecklas och prestera efter egen förmåga och vilja. I den kulturen ingår också hur man som vuxen i andra föreningar uttrycker sig i sociala medier om Solna Konståkning. Därför behöver den ensidiga jakten på att hänga ut en enskild tränare upphöra nu. Våra barn berättar för oss dagligen att de trivs med utpekad tränare och vill fortsätta att träna med hen. De är måna om sin tränare och undrar såklart hur hen mår i allt det här. Att de inte får träna med hen nu och hur saker framställs i medierna bidrar knappast till en sund psykosocial idrottsmiljö för våra barn. Vi ser med oro hur den pågående långdragna hanteringen av ärendet påverkar våra barns utveckling och välmående. Vi undrar därför hur Svenska konståkningsförbundet och politikerna i Solna tänker om våra barns rätt att kunna förbereda sig i sin idrott för att kunna utvecklas på bästa sätt och att få lyckas med att nå sina egna mål i den uppkomna situationen? Våra barn har på inget sätt valt att inte träna för den tränaren de har önskat att träna med i Solna Konståkning.

Vi vill också lyfta fram att förutom elitverksamheten har Solna Konståkning en breddverksamhet med cirka 270 åkare. Majoriteten av barnen är flickor och vi ser inget större utbud för flickor inom andra individuella idrotter i Solna. Vi undrar därför vart politikerna i Solna tycker att alla våra barn ska ta vägen när de upplever av inlägg i olika medier att politikerna vill lägga ner deras klubb?

Många av oss föräldrar ser ingen annan konståkningsklubb vi skulle vilja sätta våra barn i då vår upplevelse är att Solna Konståkning har en mångfald av åkare och erbjuder en sund träningsmiljö med välutbildade tränare som ser alla och arbetar inkluderande. Vi har stort förtroende för våra tränare i Solna Konståkning, som vi nu ser anstränga sig till det yttersta för att våra barn ska ha det bra i den uppkomna situationen.

 

Vår önskan

Det är viktigt att se varje barn och ta deras känslor och oro på allvar. Det är beklagligt att en åkare i klubben mått så dåligt som det beskrivits i medierna och att vi först efter att hon har slutat fått ta del av hennes upplevelser. Vi önskar att detta hade lyfts under föräldramöten och till styrelsen medan hon fortfarande var aktiv. Det är alltid svårt att ändra på saker i efterhand och visar oss ännu mer vikten av att som förälder aktivt delta i klubbens verksamhet både på elit- och breddidrott. Alla barn har rätt till inflytande, delaktighet och utveckling och vi önskar därför att både Svenska konståkningsförbundet och politikerna i Solna även lyssnar på våra barn som vill ha tillbaka sin tränare nu så att de tillsammans kan fortsätta att uppleva glädje, glöd och gemenskap och utvecklas genom sitt idrottande i Solna Konståkning ihop med sina träningskamrater och alla sina tränare. Vi har fullt förtroende för utpekad tränare och önskar att hen får återgå i tjänst omedelbart. Tillsammans ansvarar vi för våra åkares hälsa och välmående och skapar trygga idrottsmiljöer i konståkningen.

//

Föräldrar i Solna Konståknings konståkningsskola, utvecklingsgrupper och elitgrupper

Åkare i Solna Konsåknings hobbygrupp

Tränare runtom i landet

Andra personer som väljer att lyssna till de barn som är aktiva i klubben idag
Facebook