VI KRÄVER SVAR PÅ VEM/VILKA SOM GRANSKAR FÖRSÄKRINGSKASSAN OCH DERAS MEDICINSKA RÅDGIVARE I ENSKILDA FALL

BE293294-DD01-4B62-B2FF-B8FCA13A40C3.jpeg
Här skriver alla vi under som blivit dåligt behandlade och bemötta av Försäkringskassan!

Och även deras anhöriga, närstående, vänner, läkare och de som tycker att ett svar på frågan är är av intresse och mycket viktigt!

VI VILL HA SVAR PÅ EN ENKEL FRÅGA

 

  • Vilken myndighet eller instans granskar Försäkringskassan och deras Försäkringsmedicinska rådgivare?

 

Vi är många som har kommit fram till att det inte finns någon myndighet eller instans som granskar FK och deras medicinska rådgivare och därmed undrar vi om de har någon form av diplomatisk immunitet?

Är striden,  många utkämpar i åratal, uppgjord från dag 1?

 I mitt fall ställde FMR  två helt nya diagnoser trots att ingen utredning någonsin gjort, diagnoserna finns inte klarlagda i mina sjukjournaler eller otaliga läkarintyg. Det fanns även, i yttrandet, beskrivet att jag hade samarbetssvårigheter och vantrivts på mitt arbete och att det var orsaken till att jag blev sjuk. Vittnesmål, delgiva FK, från kollegor talar tydligt för att så var inte fallet. Med andra ord var det helt taget ur luften.

Som sista utväg för att ge avslag på min ansökan och slippa betala ut något så skrev de, i sitt yttrande, först att min behandlande läkare inom primärvården saknade kompetens att ställa rätta diagnoser. De missade, läser de ens våra läkarintyg?, att tre olika läkare på samma vårdcentral ställt samma diagnos men då var det, enligt den FMR, hela vårdcentralen som saknade kompetens och kunskap för diagnosticering.

Vi vet alla att FK’s handläggare och FMR inte är några personer som man träffar och ibland inte ens, via telefon, samtalar med De skriver yttranden och ställer diagnoser baserat på olika journaler, intyg, egna riktlinjer, av dem egen vald vetenskaplig evidens/forskning och dokument som de, i vissa fall förhoppningsvis, läser. Det kanske rent utav har en mängd färdigskrivna yttrande att välja bland. Hitta ett yttrande som passar, kopiera & klistra in, klart.

Det ligger nära till hands att tro att de FMR’s ,med upp till 170.000:- i månadslön, specifika uppdrag är att spara pengar till FK, dvs utförsäkra, neka livränta, ge avslag osv. 

Varför finns då ens FK’s handläggare? De är ju ändå tvungna att ta besluten i enlighet med FMR yttranden.
 Inga exponeringsutredning behöver göras av handläggare, inga läkarintyg eller utredningar från andra läkare och psykologer behöver lämnas in. Det är ju den FMR som gör den slutgiltiga bedömningen och därmed också har makten att ge avslag på varje enskild persons ansökan.
 
 De är mig veterligen de enda ”läkare” som varken behöver träffa eller ens samtala med personen i fråga för att göra en medicinsk bedömning och till och med sätta en eller flera diagnoser.
 
 Om FK’ uppdrag är att spara pengar så kan de dra ner ordentligt på sina handläggare eller förlita sig på alla de läkarintyg/utredningar människor lämnar in och därmed är inte ett yttrande av FMR användbart.
 
I mitt fall var handläggarnas arbete helt i onödan.
Min ansökan om livränta hade kunnat gå direkt till en FMR och handläggarens (behövs nog bara en) jobb skulle helt enkelt blivit att kopiera yttrandet och utifrån det skriva beslut om avslag och lägga det i postlådan.
 
  • En rådgivare ger råd dvs. ger en vink eller en fingervisning, tipsar, ger handledning.

 

  • En beslutsfattare är en myndighetsperson med beslutsrätt, en chef eller en ledare.

 

Inte allt för sällan dyker artiklar som denna upp...

”Specialisterna skämtade öppet om folks sjukdomar”

Nyligen vittnade en handläggare på Försäkringskassans kontor vid Globen i Stockholm om hur ledningen driver på för att öka antalet avslag. Nu berättar två handläggare från ett annat kontor om sifferhetsen och den råa attityden mot sjuka.

– Enhetschefen sa ”Släpp inte in folk i försäkringen”, berättar en handläggare.

Empati och förmågan att se att det handlar om olika personers individuella situation saknas!

  • Det finns ingen människa som är den andra lik!

 

  • Alla människor är olika även om de har samma diagnos!

 

  • Ingen situation, sjukdom funktionshinder/nedsättning ser ut på samma sätt!

 

  • Vi reagerar olika på liknande situationer, tillstånd och sjukdom och det finns inget som är är en rätt/normal eller fel/onormal reaktion!

 

FK’s handläggare är dessutom tvungna att fatta beslut utifrån deras FMR’s yttrande oavsätt vad de själva anser eller vad de kommit fram till i sin exponeringsutredning! De behöver inte ens förstå yttrandet och inte heller få någon förklaring eller motivering till det.

Vi vill därför få svar på om det överhuvudtaget finns någon myndighet eller instans som granskar FK annars kan det, i stort sätt, stå i FMR’s yttrande att den försäkrade personen i fråga är en apa och att apor inte omfattas av socialförsäkringen, sen kan det sättas punkt och beslut om avslag ges. Ingen kan ifrågasätta yttrandet utan det som står är så det är.

JO, IVO, Socialstyrelsen och EU kommissionen har meddelat att de inte granskar varken FK eller deras FMR. ISF har inte till uppgift att ta ställning i enskilda ärenden!

Så vem gör det?

För det kan ju inte vara så att Försäkringskassan har samma immunitet som kungen? Dvs. att de kan göra och skriva precis vad som helst utan att bli ens ifrågasatta!

Skriv på denna namninsamling


ELLER

Din e-postadress kommer inte att publiceras på vår webbplats. Insamlingens upphovsman kommer dock att se alla upplysningar du lämnar på detta formulär.

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din signatur. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.
Facebook