Vi kräver rättssäkerhet för våra asylsökande barn!


Götenes gode män vill uppmana alla till ett upprop – vi kräver rättssäkerhet för våra asylsökande barn!

Vi vill uppmana gode män och alla andra i Sverige att skriva under vårt upprop mot Migrationsverkets uppskrivning av ålder på barn som aldrig har haft någon giltig ID-handling. Vi anser att processen inte är rättssäker och vi kräver en förändring. Alla ni som vill stödja vårt upprop är välkomna att skriva på.

Migrationsverket skriver upp unga barns ålder utan tillförlitlig metod

Just nu håller Migrationsverket på att skriva upp asylsökande barns ålder så att de blir myndiga på pappret. Migrationsverket kräver en medicinsk åldersbedömning och Medicinalrättsväsendet testar nu, på uppdrag av regeringen, åldersbestämning genom att röntga knäleder och visdomständer. Metoden kommer börja tillämpas under 2017. Men varken Barnläkarföreningen, Barntandläkarföreningen, Advokatsamfundet eller Socialstyrelsen anser att medicinska åldersbedömningar är tillförlitliga. Trots detta och trots att metoden inte har börjat användas än har Migrationsverket redan nu börjat skriva upp barns ålder.

Åldersuppskrivningen är en skrivbordsprodukt

Nya lagar och regler styr Migrationsverkets hantering av unga afghanska barns asylärenden. Särskilt ömmande fall som tidigare ansågs ge asylskäl gör det inte längre. Barnen måste själva bevisa sin ålder, annars skrivs deras ålder upp vid skrivbordet av en utredare. Ingen hänsyn tas till de samlade bedömningarna från personal på HVB-hem, gode män eller socialsekreterare om ungdomens beteende eller sannolika ålder. Den som inte kan styrka sin ålder genom identitetshandlingar, vilket väldigt få afghanska barn har, blir myndiga över en natt.

De flesta har inget att återvända till

Afghanistan anses nu vara ett säkert land att utvisas till. Den 5 oktober i år skrevs ett avtal mellan Sverige och Afghanistan om att avvisning till Afghanistan kan ske på ett säkert sätt och att landet ska ta emot de som flytt därifrån. Detta trots att det pågår väpnade konflikter i alla landets provinser utom fem och i en stad som Kabul dödas varje år 5000 invånare. En miljon människor i Afghanistan är flyktingar i sitt eget land och efter 35 år av krig lever en tredjedel av befolkningen i så svår fattigdom att de har svårt att förse sig med det allra nödvändigaste. Arbetslösheten i landet är fyrtio procent så möjligheterna att kunna försörja sig själv och bygga en framtid är små.

De flesta av de afghanska barn som har flytt till Sverige är hazarer och shiamuslimer och anses därmed vara tredje klassens medborgare i Afghanistan. Såväl talibaner som IS hatar hazarer och shiamuslimer. Många familjer har därför flytt till Iran. I Iran blir de papperslösa och lever i ständig rädsla för att bli tagna av polisen och bortförda för att kriga. Många av de barn som nu befinner sig i Sverige och söker asyl har aldrig bott i Afghanistan, de råkade bara födas där. Det innebär att Sverige nu skickar tillbaka barn till ett land där de varken har familj eller vänner, där de anses vara tredje klassens medborgare, där det pågår väpnade konflikter och där utsikterna för ett framtida arbete och egen försörjning är minimala.

Utrikesdepartementet i Sverige avråder svenskar att åka till Afghanistan. Hur skulle vi se på saken om det dödades lika många genom bombattacker i Stockholm varje år?

Nemat 16 år avvisas från Sverige

Nemat är hazar och shiamuslim och flyttade med sina föräldrar när han var tre år gammal till Iran. Hans födelsedag skrevs in i koranen när han föddes. Men koranen kom aldrig med till Iran, där familjen lever som papperslösa. Nu söker Nemat asyl i Sverige. På sin 16-årsdag skrevs hans ålder upp till 18 år och myndig av Migrationsverket eftersom han inte kan bevisa sin ålder. Nemat anses inte ha asylskäl i Sverige och ska därför utvisas till Afghanistan, trots att han inte har bott i landet sedan han var tre år gammal, han har inga släktingar eller vänner där och han har ingen aning om hur han ska klara sig.

Gode män i Götene kräver en rättssäker process

Vi som är gode män i Götene vill nu göra alla uppmärksamma på vad som sker i Sverige med ett upprop mot hanteringen av unga människors liv. Vi anser inte att processen om åldersuppskrivning är rättssäker och vi kräver en förändring av hur Migrationsverket hanterar ärendena.    

Skriv under du med!