Vi kräver högre staket runt Sockerbrukets grundsärskola

Hej Ängelholm! 

Sockerbrukets grundsärskola ligger endast ett par meter  från ån och har endast 90 cm högt staket. Många barn med bland annat autism är rymningsbenägna och förstår inte farorna de utsätter sig för.

Barn som våra där varje år och drunkning är den vanligaste dödsorsaken!
Sist dog 5 åriga John Walter när han rymde från HVB hemmet där han var placerad, hans föräldrar precis som jag gjort en längre tid vädjade på alla tänkbara vis om att de skulle se över säkerheten.
Jag vill inte att ett barn till dör innan någon tar vår oro på allvar.
Den dagen ett barn dör så kommer staketet vara på plats väldigt fort! Då vill jag att alla minns att jag lyft denna fråga otaliga gånger!

Vår August är väldigt rymningsbenägen och vi har därför legat på att säkerheten måste uppgraderas både inne men framförallt ute.

Jag vet att andra barn på skolan har rymt och jag bevittnade själv när ett barn låste upp en dörr och assistenten kom först efter ett par minut.
Hade jag inte stått där då så kunde pojken gått ut i trafiken utan att någon märkt det.

Jonas Trulsson sa först nej till staket med förklaringen att det var högre risk för fallolyckor än att ett barn med funktionshinder rymmer och utsätter sig för fara och kanske till och med dör.
Våra barn kan bli påkörda eller drunkna!
Kommunen beviljar staket som är 180 cm högt till familjer som går på skolan så då anser de att rymningsrisken är högre än risken för fallolyckor.

Det hänvisas till Atriumgården men den är pytteliten och inte alls en simulerande miljö nog.
Även den brister, första dagen var där öppna fönster och dörrar till Montessori som inte har låsta dörrar.
Det är alltså fritt fram om August eller ett annat barn går genom deras fönster och dörrar.

Ängelholms kommun begränsar redan väldigt begränsande barn och hindrar dem för att interagera med barnen som går Montessori som är viktigt både för inkludering och samspel.
Dessutom kan våra barn inte fritt få nyttja skolgården utan måste bli punktmarkerade eller stillasittande i rullstol för att hållas säkra.
August älskar att gunga och klättra men han kan inte göra det säkert när han i skolan.

Det blir ett omänskligt ansvar för assistenterna för de får inte göra mänskliga ”fel”.
Våra barn som dessutom ofta behöver ensamtid måste bli punktmarkerade vilket i sin tur kan leda till självskadebeteende och utåtagerande beteenden.

Nu vill Jonas Trulsson byta ut staketet till 120 cm, det gör ingen som helst skillnad ur säkerhetssynpunkt.
Våra barn är redan så utsatta och begränsade i samhället så jag vägrar att kompromissa med deras säkerhet.
Det är ett hån!

 

Jag hoppas att vi alla kan hjälpas åt att få Ängelholms kommun att ändra beslutet!

Varma hälsningar, Lisen Lundh, mamma till August

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Sen Li Lundh lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLERBetald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...